Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak w Eyemed

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak w Eyemed

Pacjenci naszego centrum okulistycznego Eyemed mogą leczyć się u profesora Roberta Rejdaka. Szczególnie jest to istotna wiadomość dla osób oczekujących za zabieg chirurgii zaćmy oraz dla tych, którzy leczą choroby siatkówki.

W ramach prywatnej praktyki lekarskiej, profesor Robert Rejdak przyjmuje w Eyemed kilka dni w tygodniu. Warto dokonać rejestracji on-line poprzez naszą stronę internetową. Można też zarejestrować się telefonicznie lub osobiście. Wizyty i zabiegi wykonywane przez profesora nie są refundowane przez NFZ.

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej, Katedry Okulistyki UM w Lublinie

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO), Lugano, Szwajcaria

Ukończył studia medyczne oraz uzyskał stopnie doktora (2000 r.) i doktora habilitowanego (2009 r.) na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 26.06.2013r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie oraz adiunktem w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Prof. Robert Rejdak odbył liczne staże i stypendia zagraniczne, w tym w Tybindze, Erlangen, Frankfurcie nad Menem i Bremie w Niemczech oraz w Pizie iRavennie we Włoszech.

Jest autorem około 120 pełno tekstowych publikacji naukowych (IF>110) oraz ponad 200 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych (na wszystkich kontynentach). Za działalność naukową otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym w Londynie, w Berlinie i w Lindau. Wielokrotnie nagrodzony Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia. Od 2011 jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego w zakresie chirurgii witreoretinalnej w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów w zakresie Okulistyki (European School for Advanced Studies in Ophthalmology – ESASO) z siedzibą w Lugano w Szwajcarii.

Specjalizuje się w zakresie chirurgii zaćmy oraz chirurgii ciała szklistego i siatkówki. Przeprowadził ponad 25 000 interwencji chirurgicznych, w tym ponad 18 000 operacji zaćmy i 6 000 witrektomii. Przeprowadził, jako pierwszy w Polsce operacje wszczepienia soczewki plamkowego Scharioth’a.

Zarejestruj się na wizytę do prof. Roberta Rejdaka przez internet. Rejestracja on-line

4 stycznia 2017 Aktualności
About Sławomir Rokita