Finansowanie zabiegów zaćmy przez NFZ

Finansowanie zabiegów zaćmy przez NFZ

Jeszcze niedawno kolejki na operację zaćmy ciągnęły się w nieskończoność. Był to poważny problem, ponieważ zaćma znacznie upośledza wzrok, a przez to ma istotny wpływ na obniżenie komfortu życia. Czasami wręcz uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności oraz obowiązków zawodowych. Dlatego ważne jest, by od momentu zakwalifikowania do zabiegu do jego przeprowadzenia była krótka droga – dotychczas proces ten trwał nawet kilka lat.

Z czego wynikały długie kolejki?

Placówki medyczne miały dotychczas ograniczone środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na badania oraz leczenie zaćmy. Limity finansowe oznaczały, że w danym kwartale placówka mogła liczyć na zwrot świadczeń tylko za konkretną liczbę zoperowanych pacjentów. Te ograniczenia oznaczały konieczność zapisywania pacjentów na listy oczekujących, a tym samym powstawanie długich kolejek.

Jak będzie teraz?

Zabiegów ma być więcej, ale wykonywanych racjonalniej. Co to oznacza? Placówki medyczne mogą liczyć na znacznie większe środki od Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację operacji zaćmy. Zmieniły się też kryteria kwalifikacji do bezpłatnego zabiegu. Wcześniej zdarzało się, że pacjenci zgłaszali się na listę oczekujących „na zapas”, tj. gdy nie wymagali w najbliższym czasie tego rodzaju leczenia. Tym samym osoby takie zajmowały miejsca osobom naprawdę potrzebującym.

Aktualnie zabiegi leczenia zaćmy należą do świadczeń nielimitowanych. Najogólniej mówiąc, oznacza to, że placówki nie muszą ograniczać liczby przyjętych pacjentów ze względu na limity finansowe – NFZ zapłaci im za każdego pacjenta (zarówno za wizytę kwalifikacyjną, jak i za operację – rozliczane są one oddzielnie).

Centrum Okulistyczne Eyemed w Lublinie wykonuje zabiegi w ramach kontraktu z NFZ. Choć lista pacjentów wciąż jest długa, okres oczekiwania na zabieg wynosi zazwyczaj kilka tygodni. Skrócony czas oczekiwania wynika z nowych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia, dzięki czemu możemy wykonywać więcej operacji miesięcznie.

Leczeniem zaćmy w Eyemed zajmują się m.in:

  • dr n. med. specjalista chorób oczu Małgorzata Pietraś-Trzpiel,
  • dr n. med. Paweł Klonowski (Dyrektor Medyczny Eyemed)
  • dr n. med. Łukasz Kołodziejski.
  • dr n. med. Dorota Pożarowska
  • dr n. med. Wojciech Kątski
8 lipca 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.