Usunięcie zaćmy i towarzyszących wad wzroku podczas jednego zabiegu!

Usunięcie zaćmy i towarzyszących wad wzroku podczas jednego zabiegu!

Zaćma to choroba upośledzająca zdolność widzenia. Polega ona na postępującym procesie mętnienia naturalnej soczewki oka, który nieleczony może doprowadzić nawet do utraty wzroku. Często chorobie tej towarzyszą inne wady wzroku takie jak krótkowzroczność, astygmatyzm czy nadwzroczność. Współczesna medycyna pozwala jednak na usunięcie tych wad podczas jednej operacji!

Każda operacja zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki jednocześnie koryguje daleko- czy krótkowzroczność. Co jednak z astygmatyzmem? I tutaj mamy dobrą wiadomość – wszczepienie torycznych, multifokalnych lub multifokalno-torycznych soczewek premium o odpowiednich parametrach daje szansę zarówno na korekcję astygmatyzmu, jak i umożliwia czytanie bez okularów.

Wybór soczewki użytej podczas operacji zaćmy to wybór na całe życie. Dlatego decyzja ta musi być dobrze przemyślana i skonsultowana z lekarzem. Dzięki temu pacjent może cieszyć się dobrym wzrokiem i pożegnać raz na zawsze okulary korekcyjne!

Implanty soczewkowe możemy najogólniej podzielić na standardowe oraz z tzw. grupy premium. Różnią się one kształtem, wykorzystanym do ich produkcji materiałem, a przede wszystkim przeznaczeniem:

  • Soczewki standardowe (jednoogniskowe) – pozwalają na jednoczesne usunięcie zaćmy oraz krótko- bądź dalekowzroczności.
  • Soczewki premium – pozwalają skorygować astygmatyzm (modele toryczne) lub starczowzroczność (modele multifokalne, tj. wieloogniskowe).
3 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content