Fitness oka – zadbaj o swój wzrok!

Fitness oka – zadbaj o swój wzrok!

Choć na co dzień dbamy o zdrową dietę i aktywność fizyczną, często zapominamy, że nasze oczy również potrzebują treningu i odpoczynku. Godziny spędzone przed komputerem, telewizorem lub książkami, stres – wszystko to sprawia, że oczy się męczą i pogarsza się jakość widzenia. By nie dopuścić do powstania i rozwoju wad wzroku, warto systematycznie wykonywać trening oczu, składający się między innymi z takich ćwiczeń jak:

  • Naklejanie na ścianę czarnej kropki i wpatrywanie się w nią intensywnie przez 1- 2 min. – gdy zauważysz, że kropka zaczyna się rozjaśniać, przenieś wzrok na ścianę (powinna pojawić się wtedy na niej jasna kropka).
  • Przesuwanie gałek ocznych w prawo i lewo (10 razy).
  • Krążenie gałkami od lewej, a następnie od prawej w górę (po 10 razy).
  • Przesuwanie gałkami ocznymi w górę i w dół (po 10 razy).
  • Zaciskanie mocno oczu i otwieranie je szeroko (10 razy).
  • Obrysowywanie wzrokiem przedmiotów znajdujących się w pobliżu.
  • Stosowanie palmingu, czyli biernego odprężania oczu – rozluźnij się i zasłoń oczy tak, by nie docierało do nich światło. Następnie otwórz oczy (nadal zasłaniając je dłońmi), spokojnie oddychaj i czekaj, aż przed oczami zobaczysz jednolite, ciemne tło.

To tylko podstawowe ćwiczenia oczu. Ich zaletą jest to, że mogą być wykonywane zawsze i wszędzie i nie wymagają dodatkowego sprzętu czy przygotowania. W domu, w tramwaju, w poczekalni w przychodni – każde miejsce jest dobre na fitness oczu!

9 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.