Eyemed zakupił VERION™ – system wspomagający operacje zaćmy

Eyemed zakupił VERION™ – system wspomagający operacje zaćmy

W Szpitalu Specjalistycznym Eyemed Mikrochirurgia Oka w Lublinie podczas przeprowadzania zabiegu usuwania zaćmy stosuje się urządzenia do nawigacji obrazowej VERION™ amerykańskiej firmy Alcon. System ten przede wszystkim pozwala na zautomatyzowanie procesów takich jak:

  • analiza oka pacjenta,
  • wybór odpowiedniej soczewki wraz z wyliczeniem jej mocy,
  • zaplanowanie przebiegu operacji,
  • kontrola ustawienia soczewki w oku pacjenta podczas operacji,
  • porównanie efektów uzyskanych z efektami zakładanymi.

System wspomaga pracę mikrochirurga nie tylko poprzez usprawnienie przygotowania do operacji. VERION™ podpowiada również kolejne kroki na sali operacyjnej – wyświetla linie nawigacyjne oraz znaki do mikroskopu operacyjnego bezpośrednio na oko pacjenta. Oznacza to, że urządzenie dokładnie wskazuje lekarzowi miejsce nacięcia oraz wszczepienia soczewki. Dzięki temu możliwe jest jeszcze bardziej precyzyjne wszczepienie odpowiedniej soczewki wewnątrzgałkowej w miejsce zmętniałej.

VERION™ ma zastosowanie na każdym etapie leczenia zaćmy – zarówno podczas badań pacjenta, planowania operacji, jej przeprowadzania, jak i po operacji w celu kontroli osiągniętego efektu. System umożliwia opracowywanie planów chirurgicznych również dla pacjentów z astygmatyzmem.

11 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content