Jak to jest ze spaniem w soczewkach? Można czy nie można?

Jak to jest ze spaniem w soczewkach? Można czy nie można?

Osoby korzystające z soczewek kontaktowych jako ich główną zaletę wskazują zazwyczaj niebywały komfort noszenia. Odpowiednio dopasowane zapewniają doskonałe widzenie i powodują, że zapominamy o istniejącej wadzie wzroku. Niestety, czasem zapominamy, że w ogóle je nosimy i zdarzają się krótsze bądź dłuższe drzemki bez ich ściągnięcia. Jak to jest ze spaniem w soczewkach?

Wszystko zależy od rodzaju soczewek. Bezpieczne jest jedynie spanie w specjalnych soczewkach przeznaczonych do przedłużonego noszenia, tzw. „night & day”. W przypadku standardowych modeli nieprzerwane noszenie może dotkliwie odbić się na naszym zdrowiu, dlatego należy unikać takich sytuacji – jeśli pojawiają się one zbyt często, należy przemyśleć kwestię zmiany soczewek na takie, które można nosić przez całą dobę. Zmianę taką należy jednak wcześniej skonsultować z okulistą bądź optomerystą.

Jakie mogą być skutki spania w soczewkach? Przede wszystkim po przebudzeniu pojawia się zaczerwienienie oraz suchość oka. Może pojawić się również niedotlenienie rogówki oraz jej stan zapalny, a w konsekwencji nawet trwałe uszkodzenie wzroku kończące się ślepotą.

13 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.