Myjesz zęby rano i wieczorem? Dbaj też o higienę brzegów powiek.

Myjesz zęby rano i wieczorem? Dbaj też o higienę brzegów powiek.

Mówiąc o codziennej toalecie, zazwyczaj mamy na myśli mycie zębów, twarzy oraz kąpiel/prysznic. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest również dbanie o odpowiednią higienę brzegów powiek. Osoby wykonujące codziennie makijaż i demakijaż zazwyczaj oczyszczają przy okazji powieki, jednak i to może okazać się niewystarczające.

Przede wszystkim – czym grozi nieodpowiednia higiena brzegów powiek?

W powiekach zlokalizowane są tzw. gruczoły Meiboma, które są odpowiedzialne za wydzielanie lipidów oraz białek. Ich wydzieliny zapewniają ochronę przed wysuszeniem oka oraz naruszeniem filmu łzowego. W brzegach powiek znajdują się ujścia tych gruczołów, a ich nieodpowiednia higiena może doprowadzić do ich zablokowania. Konsekwencją może być poważna dysfunkcja gruczołów Meiboma objawiająca się między innymi zespołem suchego oka, zapaleniem powiek czy też rogówki.

Jak dbać o higienę brzegów powiek?

Właściwe dbanie o te delikatne okolice to coś znacznie więcej niż dokładny demakijaż czy też przetarcie wilgotnym ręcznikiem podczas mycia twarzy. Delikatna skóra powiek wymaga szczególnej pielęgnacji, co pozwoli nie tylko na dogłębne oczyszczenie, ale i zapobiegnie podrażnieniom i infekcjom.
Zanim rozpoczniemy oczyszczanie brzegów powiek, należy bezwzględnie zadbać o higienę. Konieczne jest dokładne umycie i osuszenie rąk. Oczyszczanie należy wykonywać za pomocą specjalnej chusteczki bądź nasączonego płynem gazika jałowego, wykonując delikatne ruchy od zewnątrz do wewnątrz. Warto również ogrzać powieki oraz wykonać ich masaż, który poprawi funkcjonowanie gruczołów.

16 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.