Zespół suchego oka jako problem współczesnej cywilizacji

Zespół suchego oka jako problem współczesnej cywilizacji

Zanieczyszczone powietrze, wszechobecne alergeny, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem i długie godziny spędzone przed monitorem komputera czy ekranem telefonu – to tylko niektórzy sprawcy powstania zespołu suchego oka. ZSO bywa również następstwem zaburzeń hormonalnych, niektórych chorób autoimmunologicznych, stosowania różnych leków, a nawet palenia papierosów.
Schorzenie to spowodowane jest zaburzeniami filmu łzowego (niedostateczna produkcja łez bądź też wydzielanie łez o nieprawidłowym składzie). Powierzchnia oka jest niewystarczająco nawilżona, przez co dochodzi do wysychania rogówki oraz spojówki.

OBJAWY

ZSO objawia się przede wszystkim pieczeniem oczu oraz uczuciem piasku pod powiekami. Może pojawić się również zaburzenie widzenia, uczucie suchości oczu i ich przekrwienie oraz wydzielina w worku spojówkom. Wbrew pozorom zespołowi suchego oka może towarzyszyć prawidłowe, a nawet zwiększone wytwarzanie łez – jednak ich skład jest zaburzony, przez co nie zapewniają dostatecznego poziomu nawilżenia.

JAK UNIKNĄĆ ZSO?

W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości warto skorzystać z pomocy okulisty celem diagnostyki i dopasowania sposobu leczenia. Jeśli natomiast chodzi o profilaktykę, to nie ma skutecznych metod, które na 100% pozwolą uniknąć ZSO. By zmniejszyć ryzyko zachorowania, warto jednak pamiętać o:

  • dbaniu o odpowiednie nawilżenie pomieszczenia,
  • ochronie oczu przed promieniowaniem słonecznym,
  • częstym mruganiu,
  • robieniu przerw podczas pracy przy komputerze,
  • higienie brzegów powiek,
  • diecie bogatej w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.
14 października 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.