Kiedy optometrysta a kiedy okulista?

Kiedy optometrysta a kiedy okulista?

Bardzo często okuliście przypisuje się wszystkie czynności związane z badaniem wzroku, leczeniem chorób oczu oraz doborem soczewek. Niektórzy pacjenci są przekonani, że ich problem może rozwiązać jedynie okulista. A istnieją przecież także inni specjaliści, optometryści. Kiedy zatem warto skorzystać z pomocy optometrysty, a kiedy konieczna jest konsultacja okulistyczna?

OKULISTA

Ma znacznie szersze kompetencje niż optometrysta. To lekarz, który zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób oczu. Okulista to osoba, do której w pierwszej kolejności powinniśmy się wybrać w przypadku dolegliwości związanych z oczami (ból, pieczenie, zaburzenie widzenia). Okulista pomoże również przy doborze mocy okularów korekcyjnych bądź soczewek kontaktowych.

OPTOMETRYSTA

By zostać optometrystą, nie trzeba być lekarzem ani posiadać wykształcenia medycznego. Optometrysta nie zajmuje się leczeniem chorób oczu, a rozpoznawaniem i korekcją wad wzroku. To do niego należy się udać, gdy potrzebujemy pomocy przy doborze szkieł korygujących. Wykona on dokładne pomiary, które pozwolą dobrać soczewki kontaktowe bądź okularowe o odpowiedniej mocy. Optometryści to zazwyczaj osoby z wykształceniem fizycznym w zakresie optometrii.

16 października 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.