Soczewki premium w operacjach zaćmy

Soczewki premium w operacjach zaćmy

Gdy naturalna soczewka zaczyna się starzeć i mętnieć, ogranicza dotarcie światła do siatkówki, a tym samym znacznie zaburza ostrość widzenia. Ostrości tej nie przywrócą żadne okulary korekcyjne czy też zabiegi korekty wzroku – jedynym rozwiązaniem jest operacja zaćmy. Bardzo ważne jest, by nie bagatelizować niepokojących objawów – nieleczona zaćma może z czasem doprowadzić nawet do utraty wzroku!

Na czym polega operacja zaćmy? Najogólniej mówiąc, jest to usunięcie naturalnej, uszkodzonej soczewki i wszczepienie w jej miejsce nowej. Co ważne, nowa soczewka pozwoli pozbyć się nie tylko zaćmy, ale też towarzyszącej jej wady wzroku, tj. krótko – lub dalekowzroczności. Istnieje również możliwość skorygowania astygmatyzmu oraz powrót do normalnego życia bez ograniczeń. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podczas operacji odpowiednich implantów.

Soczewki standardowe, czyli jednoogniskowe wybierane są coraz rzadziej, ponieważ przywracają dobrą ostrość widzenia do dali, jednak nie pozwalają na rezygnację z okularów korekcyjnych do czytania. Nie redukują również astygmatyzmu. W uniezależnieniu od okularów pomogą natomiast jednoogniskowe soczewki toryczne.

Dla uzyskania maksymalnego komfortu widzenia, odpowiedniej korekcji astygmatyzmu oraz umożliwienia czytania bez okularów sprawdzają się soczewki z grupy premium wykorzystujące zaawansowane technologie. Są to implanty renomowanych firm, o odpowiednich parametrach, dzięki czemu pozwalają na usunięcie podczas operacji zaćmy współtowarzyszących jej wad wzroku:

  • Toryczne – umożliwiają dodatkowe skorygowanie astygmatyzmu,
  • Multifokalne (wieloogniskowe) – pozwalają wyeliminować starczowzroczność oraz potrzebę używania okularów do czytania,
  • Multifokalno-toryczne – polecane są osobom, którzy borykają się nie tylko z problemem zaćmy, ale również astygmatyzmem. Ten rodzaj soczewek zapewnia także dobre widzenie zarówno do dali, jak i do bliży, dzięki czemu pacjent może całkiem uniezależnić się od okularów korekcyjnych.

Od wyboru implantu wykorzystanego podczas operacji zaćmy zależy komfort widzenia oraz życia pacjenta – jest to bowiem wybór na całe życie. Dlatego warto zainwestować w rozwiązania premium, które zapewnią wyraźne widzenie z każdej odległości, skorygują astygmatyzm oraz pozwolą raz na zawsze pożegnać się z okularami.

W Centrum Okulistycznym EYEMED wszczepiamy implanty premium takich firm jak Alcon, Bausch, PanOptix.

16 października 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.