Nie kwalifikujesz się do laserowej korekcji wzroku? Wybierz soczewki fakijne!

Problemy ze wzrokiem dotyczą dużej części populacji. Coraz częściej wybieranym sposobem na poprawę ostrości widzenia jest laserowa korekcja wzroku. Przynosi bardzo dobre rezultaty, jednak nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do przeprowadzenia tego typu procedury. Centrum okulistyczne Eyemed wychodzi temu naprzeciw. Polecamy soczewki fakijne, które stanowią doskonałą alternatywę dla laserowej korekcji wzroku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Na czym polega wszczepienie soczewek fakijnych?

Soczewki fakijne pozwalają na skorygowanie najczęściej występujących wad wzroku. Technika polega na wszczepieniu sztucznej soczewki do wnętrza oka. Umieszczane są one w przestrzeni pomiędzy tęczówką a soczewką własną. Podczas zabiegu wykonywane jest niewielkie nacięcie. Wszystko odbywa się w bezpiecznych i komfortowych dla pacjenta warunkach. Osoba poddawana zabiegowi jest znieczulana miejscowo, natomiast wszystkie, wykonywane przez lekarza czynności trwają zaledwie kilkanaście minut.

Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość korekcji nawet bardzo dużych wad wzroku, które nie kwalifikują się do korekcji laserowej. W przypadku krótkowzroczności można zastosować soczewki fakijne w zakresie od -8,0 dioptrii do -25 dioptrii. Jeśli chodzi o dalekowzroczność, zakres ten wynosi od +4,0 dioptrii do +8,0 dioptrii. Jednocześnie z takiego rozwiązania mogą skorzystać również osoby z astygmatyzmem lub wadą cylindryczną. Soczewki są bardzo dobrze tolerowane przez organizm, dlatego z powodzeniem mogą służyć nawet przez okres wynoszący 40-50 lat.

Wszczepienie soczewek fakijnych i inne, wysokiej jakości usługi okulistyczne

Eyemed oferuje profesjonalne usługi z zakresu okulistyki. Zabiegi mikrochirurgiczne, wykonywane na terenie naszej placówki, każdorazowo poprzedzone są wizytą kontrolną, połączoną z badaniem oczu. Na tej podstawie lekarz może określić, czy nie występują żadne przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu.

Nasz personel to specjaliści posiadający dużą wiedzę i szerokie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu wszystkie zabiegi, w tym wszczepienie soczewek fakijnych, wykonywane są na najwyższym poziomie, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz z myślą o zapewnieniu pacjentom jak największego komfortu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

23 października 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.