Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR

 

W dniach 25-27.10.2019 trwają Lubelskie Spotkania Seniorów. Jest to pierwsze takie wydarzenie we Wschodniej Polsce, którego organizatorem są Targi Lublin S.A. oraz Urząd Miasta Lublin.

 

Zapraszamy na stoisko Centrum Okulistycznego Eyemed. Na miejscu są nasi pracownicy, którzy wykonują bezpłatnie komputerowe badanie wzroku i odpowiadają na wszystkie pytania.  Na miejscu jest również możliwość zapisania się na wizytę okulistyczną.

 

 

Zakres tematyczny poruszany na targach:

 • Zdrowie (bezpłatne badania; e-recepty, leki 75+, sanatoria, uzdrowiska, farmaceutyki, rehabilitacja, bezpłatny transport chorych)
 • Bezpieczeństwo (straż miejska, policja, ratownictwo medyczne, telefon zaufania, poradnie wsparcia psychologicznego)
 • Technologia (medycyna, nauka, cyfryzacja)
 • Kultura (centra kultury, teatry, uniwersytety drugiego i trzeciego wieku, dancing, występy muzyczne)
 • Rekreacja (biura podróży, ośrodki spa, ośrodki wypoczynkowe)
 • Hobby (ogrodnictwo, zwierzęta, majsterkowanie, rękodzieło, modelarstwo, malarstwo, fotografia)
 • Finanse (bankowość, doradztwo finansowe i prawne, ubezpieczenia)
 • Kulinaria (dietetyka, zdrowa żywność, suplementy diety, gastronomia)
 • Sport (aktywność fizyczna, fitness, trening personalny, sporty amatorskie)
 • Moda (pokaz mody senioralnej, stylizacja, uroda, dbanie o wizerunek, biżuteria, akcesoria, kosmetyki)
 • Usługi dla seniorów (pomoc całodobowa, hospicja, opieka domowa, karta seniora, przedstawiciele DPS)
 • Wolontariat (uczelnie i szkoły medyczne, centrum wolontariatu, jadłodajnie, charytatywna działalność przykościelna)
 • Prasa i literatura (media społeczne, branżowe)

Organizatorzy zaplanowali wiele ciekawych wykładów i dodatkowych atrakcji.

Szczegółowy program znajduje się na stronie http://www.lubsenior.pl/pl/133/program_wydarzen

 

Wstęp na targi jest bezpłatny !!!

 

25 października 2019 Bez kategorii
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.