Laserowa korekcja wzroku – czy jestem odpowiednim kandydatem?

Laserowa korekcja wzroku – czy jestem odpowiednim kandydatem?

Osoby borykające się z wadami wzroku nie muszą być skazane na noszenie okularów bądź soczewek kontaktowych. Osiągnięcia medycyny, optyki i fizyki dają szansę na odzyskanie prawidłowej ostrości widzenia dzięki zabiegowi laserowej korekcji wzroku.

Niestety, nie każdy pacjent może skorzystać z laserowej korekcji wzroku. Jak sprawdzić, kto kwalifikuje się do zabiegu? Przede wszystkim warto zapoznać się z ogólną listą przeciwwskazań, na której znajdują się m.in.:

– astygmatyzm powyżej 6 dioptrii,

– nadwzroczność powyżej 6 dioptrii,

– krótkowzroczność powyżej 10 dioptrii,

– niestabilna wada wzroku,

– wiek (zabiegu nie wykonuje się, gdy oko jeszcze rośnie),

– aktywne stany zapalne oczu,

– ciąża,

– choroby autoimmunologiczne,

– cukrzyca,

– jaskra,

– zbyt cienka rogówka,

– zespół suchego oka.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji do zabiegu zawsze podejmuje lekarz. W tym celu przeprowadza on dokładny wywiad z pacjentem oraz wykonuje odpowiednie badania. Dlatego warto umówić się na tzw. wizytę kwalifikacyjną, która pozwoli rozwiać wszystkie wątpliwości.

14 lutego 2020 Standard Posts
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.