Laserowa korekcja wzroku – najczęściej stosowane metody

Laserowa korekcja wzroku – najczęściej stosowane metody

Dla wielu pacjentów laserowa korekcja wzroku jest jedyną szansą na odzyskanie doskonałej ostrości widzenia. Niewiele osób jednak wie, ile możliwości w tym zakresie zapewnia współczesna medycyna. Dostępnych jest bowiem kilka metod laserowej korekcji wzroku, co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie techniki do problemu konkretnego pacjenta.

Do najczęściej stosowanych metod należą:

– FemtoLASIK (Femto Laser Assisted In Situ Keratomileusis) – wykorzystuje właściwości dwóch laserów, tj. femtosekundowego (do otworzenia płatka rogówki) oraz excimerowego (do modelowania głębokich warstw rogówki).
– SmartSurface – bezkontaktowa operacja (touch-free laser vision correction), która nie wymaga nacinania rogówki.
– LASEK (Laser Assisted Sub-Epithelial Keratectomy) – w tej metodzie nabłonek rogówki usuwany jest specjalnym, delikatnym roztworem alkoholu. Technika ta dedykowana jest pacjentom o szczególnie cienkiej rogówce.
– Keratektomia Epi-Bowman (EBK) – polega na usunięciu nabłonka rogówki za pomocą epikeratomu oraz korekcji krzywizny na jej powierzchni laserem excimerowym.

14 lutego 2020 Bez kategorii
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.