Laserowa korekcja wzroku – okres rekonwalescencji, czyli co wolno a czego nie po zabiegu

Laserowa korekcja wzroku – okres rekonwalescencji, czyli co wolno a czego nie po zabiegu

Zabiegi laserowej korekcji wzroku są bezbolesne i nie wiążą się z dużą ingerencją w strukturę oka. Dzięki temu okres rekonwalescencji jest krótki i stosunkowo szybko można wrócić do pracy oraz codziennych obowiązków. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich. Od tego zależy bowiem ostateczny efekt zabiegu.

Czego nie wolno?

Dokładnych instrukcji udzieli lekarz przeprowadzający zabieg. Wśród ograniczeń pozabiegowych wymienić należy m.in.:

– unikanie intensywnego wysiłku fizycznego (ok. miesiąc),
– rezygnację z makijażu (2 tygodnie),
– unikanie przebywania w pomieszczeniach zadymionych (min. tydzień),
– konieczność ochrony oczu przed promieniowaniem słonecznym (nie można przebywać na słońcu bez okularów z filtrem przez ok. 2 miesiące),
– rezygnację z solarium, sauny oraz kąpieli w morzu i basenie (ok. 2 miesiące).

Należy pamiętać, że po laserowej korekcji wzroku oczom należy się odpoczynek. Dlatego nie należy ich zbytnio przemęczać, trzeba aplikować przepisane przez lekarza krople, a przez kilka dni po zabiegu warto skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

Na zabieg należy udać się z osobą towarzyszącą – bezpośrednio po korekcji wzroku nie należy bowiem prowadzić samochodu.

14 lutego 2020 Bez kategorii
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.