Przyjęcia pacjentów w Stanie Epidemii

Regulacje obowiązujące Pacjenta przebywającego w Eyemed w czasie pandemii COVID-19

W związku z trwającą pandemią COVID-19, przy przyjmowaniu Pacjentów do Centrum Okulistycznego Eyemed, zachowujemy podwyższony stopień ochrony zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi, jak również rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz zaleceniami Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki.

Zasady obowiązujące Pacjenta przy wejściu i w czasie przebywania w Eyemed

  1. Na teren Eyemed zostaną wpuszczeni wyłącznie umówieni wcześniej Pacjenci i nie wcześniej niż na kilka minut przed ustalonym czasem wizyty lekarskiej.
  2. Osoby towarzyszące muszą czekać na pacjenta poza placówką.
  3. Przy wejściu do Eyemed Pacjent musi mieć zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym a temperatura ciała nie może przekraczać 37.50C.
  4. Pacjent nie może mieć żadnych objawów choroby COVID-19.
  5. Pacjent musi odpowiedzieć na wszystkie pytania zadane mu przez personel Eyemed oraz musi wypełnić i podpisać ankietę epidemiologiczną.
  6. Pacjent musi założyć maseczkę chirurgiczną otrzymaną od personelu Eyemed. Jeśli posiada swoją maseczkę i nie chce jej zdjąć, to maseczkę otrzymaną od personelu Eyemed musi założyć na swoją własną. Maseczkę wolno zdjąć wyłącznie na polecenie lekarzy lub personelu Eyemed. Osoby, które nie chcą się dostosować do wymogu przebywania w maseczkach muszą opuścić Eyemed.
  7. Pacjent musi zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym w taki sposób aby płyn dezynfekcyjny pozostawał na dłoniach minimum 30 sekund.
  8. Pacjent musi zachować odstęp min 2 metry od innych Pacjentów.
  9. Pacjent musi zastosować się do wszelkich innych zasad sanitarnych komunikowanych mu przez personel Eyemed.
  10. Pacjent nie może w trakcie pobytu w Eyemed spożywać żadnych produktów spożywczych.

Pacjenci, którzy nie chcą zastosować się do w/w zasad nie mogą być wpuszczeni do Eyemed. Ich wizyta zostanie odwołana a w przypadku wizyt, które są przedpłacone – środki zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe wskazane przez pacjenta na piśmie.

Sławomir Rokita

Dyrektor Centrum Okulistycznego Eyemed

1 października 2020 Bez kategorii
About Sławomir Rokita

Skip to content