Soczewki ICL

nowoczesna metoda korekcji wad wzroku

Czym są właściwie soczewki ICL (Implantable Collamer Lenses)? Często zwane soczewkami fakijnymi, wszczepiane są w gałkę oczną na stałe, ale niekoniecznie na zawsze. To zaawansowane technologicznie soczewki wewnątrzgałkowe, których nie trzeba codziennie wyjmować i na nowo aplikować, czy też wymieniać, jak ma to miejsce w przypadku soczewek kontaktowych. Zabieg chirurgiczny wszczepienia soczewek fakijnych nie jest długi, a powrót do zdrowia następuje bardzo szybko, dzięki czemu coraz więcej osób decyduje się na ich aplikację. W Centrum Okulistycznym Eyemed z siedzibą w Lublinie specjalizujemy się między innymi we wszczepianiu soczewek ICL. Kontrolujemy przebieg rekonwalescencji po zabiegu. Metoda ta wskazana jest szczególnie przy większych wadach wzroku, gdy nie kwalifikujemy się do laserowej korekcji wzroku lub kiedy korekcja innymi metodami jest niemożliwa.

Zalety soczewek fakijnych

Metoda wszczepienia soczewek ICL przynosi wiele korzyści. Najważniejszą jest oczywiście możliwość korygowania nawet bardzo dużych wad wzroku i komfort użytkowania. Jakość życia osób z wadami wzroku znacznie się poprawia. Jest to też szczególnie wygodne rozwiązanie dla zapracowanych. Umożliwia bardzo dobre widzenie obrazu od chwili otworzenia oczu, aż do ich zamknięcia – bez żadnych, dodatkowych czynności. Efekt działania soczewki ICL jest niemalże natychmiastowy – jakość widzenia jest dużo lepsza już następnego dnia po zabiegu. Dużym atutem okazuje się również niewidoczność i niewykrywalność takich soczewek gołym okiem, co może zapewniać poczucie komfortu w wielu sytuacjach. Soczewki chronią przed promieniowaniem UV i nie powodują tzw. zespołu suchego oka. Zapewniają doskonałe widzenie po zmroku. Można je wszczepiać osobom, które zostały zdyskwalifikowane do zabiegu laserowej korekcji wzroku z powodu zbyt cienkiej rogówki.

Co warto wiedzieć o zabiegu wszczepienia soczewki ICL?

Zabieg wszczepienia soczewki ICL może być dla pacjenta lepszą metodą niż laserowa korekcja wzroku, a przede wszystkim w pełni odwracalną. Przy pomocy tej w pełni biokompatybilnej soczewce możemy korygować krótkowzroczność od -0,5 dioptrii do -18 dioptrii, dalekowzroczność od +0,5 dioptrii do +10 dioptrii, astygmatyzm do +6,0 diotprii. Ponadto soczewki ICL wszczepia się na stałe, ale nie na zawsze – można je wymienić na inne, dopasowane do aktualnej wady wzroku. Zabieg umożliwia wszczepienie na jednym oku soczewki korygującej o innej liczbie dioptrii niż na drugim, dzięki czemu istnieje możliwość idealnego dopasowania. Jeśli chcesz wiedzieć, czy wszczepienie soczewki ICL będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, umów się na wizytę z wykwalifikowanym lekarzem okulistą w naszej placówce.

Zadzwoń i zapisz się na wizytę
Centrum Okulistyczne Eyemed
ul. Pana Balcera 6b w Lublinie
tel. +48 81 477 90 70

Zarejestruj się na wizytę on-line

24 marca 2021 Aktualności, Nowość
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.