Aktualności

Usunięcie zaćmy i towarzyszących wad wzroku podczas jednego zabiegu!

Zaćma to choroba upośledzająca zdolność widzenia. Polega ona na postępującym procesie mętnienia naturalnej soczewki oka, który nieleczony może doprowadzić nawet do utraty wzroku. Często chorobie tej towarzyszą inne wady wzroku takie jak krótkowzroczność, astygmatyzm czy nadwzroczność. Współczesna medycyna pozwala jednak na usunięcie tych wad podczas jednej operacji! Każda operacja zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki jednocześnie … Continue reading

3 września 2019 Aktualności

Finansowanie zabiegów zaćmy przez NFZ

Jeszcze niedawno kolejki na operację zaćmy ciągnęły się w nieskończoność. Był to poważny problem, ponieważ zaćma znacznie upośledza wzrok, a przez to ma istotny wpływ na obniżenie komfortu życia. Czasami wręcz uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności oraz obowiązków zawodowych. Dlatego ważne jest, by od momentu zakwalifikowania do zabiegu do jego przeprowadzenia była krótka droga – dotychczas … Continue reading

8 lipca 2019 Aktualności

Operacje zaćmy bez kolejki

Od 01 kwietnia 2019 roku NFZ zniósł limity finansowe na zabiegi operacji zaćmy. Eyemed Mikrochirurgia Oka w Lublinie może operować znacznie większą ilość pacjentów. Do tej pory każdy szpital miał przydzielane środki na te zabiegi w określonej ilości. Centralny podział środków powodował, że szpitale nie mogły operować wszystkich zgłaszających się do nich pacjentów. System ten … Continue reading

6 maja 2019 Aktualności

Kwalifikacje do terapii stożka rogówki

Dr Łukasz Kołodziejski  –  kwalifikacje i zabiegi operacyjne w terapii stożka rogówki. Stożek rogówki to postępująca choroba, która prowadzi do zmiany kształtu rogówki w jej centralnej i okołocentralnej części. Aby zatrzymać progresję choroby a tym samym zachować ostrość wzroku wykonuje się zabieg cross linking – złoty standard w leczeniu stożka, który polega na utwardzeniu i wzmocnieniu … Continue reading

7 stycznia 2019 Aktualności

Dr Paweł Klonowski – o korekcji laserowej wzroku.

Jedna z najbardziej skutecznych metod leczenia wad wzroku – to korekcja laserowa. Aż 95% skuteczności ma korekcja laserowa- mówi dr Paweł Klonowski – oznacza to, że 95% pacjentów po zabiegu nie będzie potrzebowało okularów. O bezpieczeństwie – ale także kryteriach kwalifikacji do korekcji laserowej i samym zabiegu dowiecie się z materiału video. Zapraszamy. https://lublin.tvp.pl/33919609/8-września-… Continue reading

9 października 2017 Aktualności

Leczenie zaćmy z korekcją wady wzroku i starczowzroczności

Najnowocześniejsza metoda operacyjna usuwająca zaćmę, łącząca korekcję dalekowzroczności, krótkowzroczności i astygmatyzmu z jednoczesnym usunięciem starczowzroczności. Pozwala na widzenie bez używania okularów do dali i do czytania u pacjentów, którzy przez całe życie nosili okulary z powodu wady wzroku czy problemów z czytaniem z bliska… Continue reading

6 lutego 2017 Aktualności

Leczenie zwyrodnienia plamki (AMD)

Z radością informujemy, że Ministerstwo zdrowia zatwierdziło program lekowy w leczeniu wysiękowej postaci AMD – zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. O ten program zabiegaliśmy od wielu lat. Liczymy, że zmieni on na korzyść sytuację osób tracących wzrok z powodu tego schorzenia. NFZ przeznaczył dodatkowe środki finansowe na ten program co umożliwi leczenie wszystkich pacjentów, spełniających … Continue reading

19 grudnia 2016 Aktualności
Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.