Badania diagnostyczne

Pachymetria rogówki

Jest to badanie służące do oceny grubości rogówki. Pomiar ten jest niezwykle ważny u pacjentów chcących poddać się chirurgii refrakcyjnej rogówki. Pozwala on dokładnie zaplanować tryb i sposób operacji rogówki. Drugą grupę pacjentów stanowią chorzy na jaskre. W tej grupie pomiar ten pomaga skalkulować dokładnie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jest to ważny pomiar na etapie diagnostyki jaskry ale i jej dalszym monitorowaniu

W Centrum Okulistycznym EYEMED grubość rogówki jest oznaczana przy użyciu metody ultradzwiękowej oraz przy użyciu tomografii przedniego odcinka oka.

Tomografia optyczna OCT Nidek

Jest to urządzenie służące do wizualizacji tylnego odcinka oka. Obraz uzyskiwany z tego urządzenia jest podoby do obrazu histologicznego i uwidacznia poszczególne warstwy komórek w siatkówce. Prędkość 53.000 skanów/sek. skraca czas pomiaru i zminimalizuje możliwośc błędu badania. Ten zaawansowany system redukcji szumów i zakłóceń poprzez uśrednianie obrazów zapewnia rozdzielczość OCT 4µm.

Wysokiej rozdzielczości obraz pokazuje wyraźnie warstwy siatkówki. Pozwala nam diagnozować siatkówkę i różnicować jednostki chorobowe takie jak starcze zwyrodnienie plamki – AMD, retinopatia cukrzycowa, otwory i odwarstwienia w plamce, zmiany dystroficzne plamki,

OCT Nidek jest używany do diagnostyki i monitorowania przebiegu jaskry. Pozwala na pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki.(RNFL)

Tomografia SL-OCT Heidelberg – ocena przedniego odcinka oka

Tego typu badanie ma na celu uwidocznienie przedniego odcinka oka, zobrazowanie anatomii, dokonanie dokładnych pomiarów głębokości komory przedniej, grubości rogówki, pomiar krzywizny rogówki.

Badanie to jest szczególnie przydatne w diagnostyce jaskry (cyfrowa gonioskopia), planowaniu zabiegu chirurgii refrakcyjnej rogówki i soczewki, badaniu dystrofii rogówkowych.

Ultrasonografia prezentacja A i B

Badanie USG oka jest wykonywane w celu ustalenia biometrii gałki ocznej przed planowanym zabiegiem operacji zaćmy. Jednak możliwości diagnostyczne tego urządzenia pozwalają głównie na ocenę gałki ocznej w przypadku braku wglądu w dno oka. USG gałki ocznej jest najczęściej wykonywane w przypadku:
– zaawansowanej zaćmy
– zaawansowanego zmętnienia rogówki
– podejrzenia odwarstwienia siatkówki
– krwotoku do ciała szklistego
– podejrzenia gua oczodołu

Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria) HFA 745 HUMPHREY

Badanie pola widzenia jest podstawowym testem na ocenę czułości siatkówki i funkcji nerwu wzrokowego. Dzięki technice statycznej obecne urządzenia są w stanie wykryć najdrobniejsze ubytki w polu widzenia ujawniające się we wczesnych etapach jaskry.

Badanie pola widzenia dokładnie pokazuje funkcje drogi i kory wzrokowej.

Przy użyciu nowej techniki zdwojonej częstoptliwości (perymetria MATRIX) urządzenie jest w stanie wykryć pierwsze oznaki jaskry niewykrywane przy użyciu standardowych metod

Komputerowe badanie pola widzenia zdwojonej częstotliwości HUMPHREY FDT

Tego typu badanie ma na celu przebadanie pacjenta pod kątem występowania określonych schorzeń siatkówki oraz jaskry. Ich występowanie może być uwarunkowane genetycznie.

Pomiar ciśnienia elektronicznym tonometrem PASCAL

Tonometr PASCAL jest pierwszym elektronicznym urządzeniem, które mierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe w sposób bezpośredni i ciągły (dynamicznie), przy czym uzyskany wynik pomiaru ciśnienia jest niezależny od własności biomechanicznych rogówki, takich jak grubość, uwodnienie, sztywność, elastyczność.

Pomiar ten jest szczególnie przydatny do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego:
– chorych na jaskrę
– po operacji refrakcyjnej oka
– u pacjentów z zaburzeniami rogówkowymi

Pomiar ciśnienia tonometrem aplanacyjnym

Jest to podstawowe badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem wiarygodności. Jest ono powszechnie stosowane w praktyce okulistycznej.

Topografia komputerowa rogówki

Topografia rogówki (mapa rogówki) jest badaniem, które w sposób najbardziej dokładny obrazuje szczegóły ukształtowania powierzchni rogówki. Przy użyciu kopuły z dyskami Placido, topograf analizuje nierówności powierzchni rogówki. Jest to badanie szczególnie cenne przy doborze soczewek kontaktowych korygujących duży astygmatyzm, diagnostyce zmian zwyrodnieniowych rogówki.

Badanie to jest konieczne przed zabiegiem laserowej korekcji wad wzroku, ponieważ na podstawie kształtu rogówki są planowane poszczególne etapy i zakres operacji.

Pozostałe badania

Cyfrowe zdjęcie dna oka

Cyfrowe zdjęcie oka – przedni odcinek

Badanie komórek śródbłonka rogówki, mikroskop endotelialny

Badanie wady refrakcji i dobór okularów korekcyjnych

Badanie histopatologiczne

Posiew