Dobór soczewek miniskleralnych

Czy używając tradycyjnych soczewek kontaktowych odczuwają Państwo brak komfortu czy suchość oka?

Bardzo dobre rozwiązanie tych problemów stanowią soczewki miniskleralne, które są produktem wysoce specjalistycznym. Brak bezpośredniego styku soczewki miniskleralnej z rogówką pozwala na zbawienne gromadzenie się filmu łzowego (łez) pomiędzy soczewką a rogówką. Powstająca dzięki temu „soczewka łzowa”, wypełniając tą przestrzeń, zapewnia dużo lepszą optykę niż w przypadku tradycyjnych soczewek. Oko zyskuje ciągłe nawilżenie. Tym samym soczewki typu miniskleralnego stanowią doskonałe rozwiązanie m.in. dla tych z Państwa, którzy zmagają się z tzw. zespołem suchego oka. Wskazaniem do ich używania są również nieprawidłowości ze strony rogówki takie, jak stożek rogówki. Soczewki skleralne mogą być wymieniane nie częściej niż raz w roku. W klinice Eyemed dostępne stosujemy soczewki miniskleralne ScleraFlex produkowane przez szwajcarską firmę SwissLens

Soczewki miniskleralne są zawsze dobierane indywidualnie dla Pacjenta przez doświadczonego optometrystę. Nasz specjalista mgr Piotr Hendzel z przyjemnością dobierze Państwu tego typu soczewkę, która pozwoli zyskać komfort noszenia dużo wyższy w porównaniu do innych rodzajów soczewek kontaktowych.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.