Czy używając tradycyjnych soczewek kontaktowych odczuwają Państwo brak komfortu czy suchość oka?

Bardzo dobre rozwiązanie tych problemów stanowią soczewki miniskleralne, które są produktem wysoce specjalistycznym. Brak bezpośredniego styku soczewki miniskleralnej z rogówką pozwala na zbawienne gromadzenie się filmu łzowego (łez) pomiędzy soczewką a rogówką. Powstająca dzięki temu „soczewka łzowa”, wypełniając tą przestrzeń, zapewnia dużo lepszą optykę niż w przypadku tradycyjnych soczewek. Oko zyskuje ciągłe nawilżenie. Tym samym soczewki typu miniskleralnego stanowią doskonałe rozwiązanie m.in. dla tych z Państwa, którzy zmagają się z tzw. zespołem suchego oka. Wskazaniem do ich używania są również nieprawidłowości ze strony rogówki takie, jak stożek rogówki. Soczewki skleralne mogą być wymieniane nie częściej niż raz w roku. W klinice Eyemed dostępne stosujemy soczewki miniskleralne ScleraFlex produkowane przez szwajcarską firmę SwissLens

Soczewki miniskleralne są zawsze dobierane indywidualnie dla Pacjenta przez doświadczonego optometrystę. Nasz specjalista mgr Piotr Hendzel z przyjemnością dobierze Państwu tego typu soczewkę, która pozwoli zyskać komfort noszenia dużo wyższy w porównaniu do innych rodzajów soczewek kontaktowych.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.