Dobry optyk w Lublinie

Rekomendujemy salony optyczne Optical Center w Lublinie

SALON OPTYCZNY, GABINET OKULISTYCZNY
Galeria Handlowa Auchen Czechów
ADRES : Lublin, ul.Chodźki 14
TEL.:      81 740 95 27
e-mail:   info@opticalcenter.pl

Dojazd MPK: 13,26

SALON OPTYCZNY CZYNNY
pn. – sob. : 9:00 – 21:00
niedziela : 10:00 – 19:00

GABINET OKULISTYCZNY CZYNNY
pn. – pt. : 10:00 – 20:00
sob. – nd. : 11:00 – 16:00

SALON OPTYCZNY, GABINET OKULISTYCZNY
Galeria Handlowa Olimp

ADRES : Lublin, Al.Spółdzielczości Pracy 32 (piętro 1 nad sklepem Alma, obok Go Sport)
TEL.:      81 444 15 62
e-mail:   info@opticalcenter.pl

Dojazd MPK: 17,18,24,31,33

SALON OPTYCZNY CZYNNY
pn. – sob. : 10:00 – 21:00
niedziela : 10:00 – 20:00

GABINET OKULISTYCZNY CZYNNY
pn. – pt. : 10:00 – 20:00
sob. – nd. : 11:00 – 16:00

.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.