Zabiegi okuloplastyczne

Dlaczego warto dbać o powieki i okolice oczu

Powieki pełnią rolę ochronną dla oka dlatego wszystkie ich nieprawidłowości mogą doprowadzić do upośledzenia widzenia i uszkodzenia gałki ocznej. Wczesne wykrywanie chorób powiek umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia zachowawczego lub chirurgicznego co może zapobiegać trwałym powikłaniom. Nie należy lekceważyć dolegliwości takich jak pieczenie, swędzenie czy zaczerwienienie powiek.

Co to są patologiczne zmiany powiek

Patologiczne zmiany powiek takie jak brodawki, gradówki, cysty, kępki żółte i inne, powinny być badane przez lekarza okulistę, a następnie leczone lub usuwane chirurgicznie. Podobnie, zmiany na powierzchni spojówki należy diagnozować i leczyć. W niektórych przypadkach mogą to być zmiany nowotworowe wymagające dodatkowych badań histopatologicznych. Nieprawidłowe ustawienie powiek takie jak podwinięcie brzegu powieki lub jej odwinięcie, nieprawidłowo rosnące rzęsy, a także opadanie powieki, można skorygować chirurgicznie.

Jak przebiega zabieg okuloplastyczny okolic oka

Zabieg pozwala na znaczną poprawę komfortu życia. Operacje powiek i spojówki wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu zabieg jest całkowicie bezbolesny. Po zabiegu pacjent wraca do domu. W Centrum Okulistycznym Eyemed zabiegi te wykonuje lekarz z wieloletnim doświadczeniem klinicznym dr Renata Gruszecka-Gerkowicz.

 

Zadzwoń i zapisz się na kwalifikację do zabiegu na aparacie ochronnym oka
Centrum Okulistyczne Eyemed
ul. Pana Balcera 6b w Lublinie
tel. +48 81 477 90 70
Zarejestruj się na wizytę

Drobne zabiegi na powiekach: – gradówka, brodawka, kępka żółta, guzek

Zamknięcie punktów łzowych, sondowanie przewodu nosowo-łzowego

Założenie zatyczek do punktów łzowych

Operacje skrzydlika

Operacje skrzydlika z przeszczepem płatka spojówki

Plastyka powieki dolnej (podwinięcie, odwinięcie)

Opadnięcie powieki górnej

Operacja zamknięcia szpary powiekowej

Skrócenie szpary powiekowej

Rekonstrukcja nieprawidłowo wrastających rzęs

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.