EBK

Dbałość o wzrok jest niezwykle ważna. Regularne kontrole u okulisty i przeprowadzanie specjalistycznych badań pomogą w zapewnieniu właściwego widzenia i pozwolą cieszyć się nim do późnego wieku. W sytuacji jednak, gdy wzrok z różnych przyczyn pogarsza się, nie dla każdej osoby może być komfortowe noszenie okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych. Dla takich Pacjentów istnieje możliwość skorzystania z laserowej korekcji wzroku. W naszym Centrum Okulistycznym Eyemed oferujemy m.in. laserową korekcję wzroku metodą EBK.

Laserowa korekcja wzroku metodą EBK – na czym polega?

Zabieg za pomocą metody EBK jest bezpieczną i bardzo efektywną formą laserowej korekcji wzroku, która znacząco obniża ryzyko wystąpienia jakichkolwiek komplikacji mogących wpływać na prawidłowe widzenie. Jest to metoda powierzchniowa, którą można zastosować zarówno u tych Pacjentów, którzy borykają się z wadami plusowymi, jak i minusowymi. Zanim dojdzie do przeprowadzenia zabiegu, należy ocenić stan rogówki, przeprowadzić badanie topograficzne, ocenić ciśnienie wewnątrzgałkowe. Po pozytywnym wyniku ww. oraz innych badań Pacjent może zostać dopuszczony do przeprowadzenia zabiegu metodą EBK. Co ważne, jest to metoda polecana zwłaszcza osobom z cienką rogówką i takim, które prowadzą aktywny tryb życia oraz uprawiają sport.

Jak przebiega zabieg metodą EBK?

Sam zabieg rozpoczyna się od znieczulenia oka za pomocą dedykowanych do tego celu kropli. Metoda EBK różni się od innych metod tym, że dochodzi w niej do usunięcia całego nabłonka rogówki, stąd nazywa się ją metodą powierzchniową. Nabłonek, jako jedyna część oka, ma możliwość całkowitej regeneracji. Po odsłonięciu nabłonka dochodzi do korekcji rogówki. Przywraca się jej kształt, charakterystyczny dla zdrowego oka. Po dokonaniu zmiany kształtu rogówki kolejnym etapem jest nałożenie na nią specjalnej soczewki opatrunkowej. Jej zadaniem staje się ochrona gałki ocznej, która poddana została zabiegowi. Soczewka chroni przed czynnikami zewnętrznymi i przyspiesza proces gojenia. Taki opatrunek powinien znajdować się na gałce ocznej przez okres 3 dni. Następnie zgodnie z zaleceniami lekarza należy stosować krople do oczu.

Laserowa korekcja wzroku metodą EBK przynosi znakomite rezultaty. To świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, dla których okulary lub soczewki stanowią ograniczenie dla codziennej aktywności. Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Okulistycznego Eyemed oraz profesjonalnej konsultacji. Chętnie zaprezentujemy Państwu więcej szczegółów związanych z przebiegiem laserowej korekcji wzroku metodą EBK oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.