Jakie szkła okularowe najlepiej korygują wady wzroku

Najwyższej jakości szkła okularowe dostępne w Polsce są produkowane przez japońską firmę HOYA i są dostępne w Lublinie w salonach Optical Center w galerii Auchan i OLIMP – www.opticalcenter.pl

Jakie szkła okularowe najlepiej korygują wady wzroku

Aby skutecznie korygować wadę wzroku przy pomocy soczewek okularowych należy zawsze dostosować się do zaleceń lekarza okulisty lub optometrysty. Soczewki okularowe muszą być lekkie i cienkie oraz muszą doskonale korygować naszą wadę wzroku. Zalecamy używanie soczewek okularowych o konstrukcji asferycznej, dzięki temu obraz będzie bardziej wyraźny i ostry. Ważne aby stosować antyrefleks wielowarstwowy wzbogacony bardzo twardymi, odpornymi na zarysowania powłokami.

Soczewki okularowe PROGRESYWNE

Dla osób, które mają problemy z czytaniem polecamy konstrukcje progresywne. Dzięki takiej korekcji zapominamy raz na zawsze o używaniu dodatkowych okularów do czytania. Nowe konstrukcje progresywne firmy HOYA – soczewki okularowe MyStyle oferują niespotykaną do tej pory łatwość adaptacji. Mogą je nosić nawet ci pacjenci, którzy kiedyś nie potrafili zaadaptować się do okularów progresywnych poprzednich generacji.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.