Konsultacje okulistyczne w Eyemed

Telekonsultacja okulistyczna

Niepokoi Cię nagłe pogorszenie widzenia, chcesz dokonać konsultacji postawionej już przez innego okulistę diagnozy czy zwyczajnie porozmawiać o możliwościach leczenia, korekcji wzroku – nie musisz odbyć kosztownej wizyty i nie musisz ruszać się z domu. Zamów on-line teleporadę okulistyczną. W ten sposób możesz zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

W trakcie telekonsultacji, razem z lekarzem zdecydujesz czy potrzebujesz wizyty w naszej klinice. Gdy lekarz zdecyduje o tym, że musisz przyjechać na pełną wizytę okulistyczną.

W trakcie teleporady:

 • możesz porozmawiać o swoich problemach okulistycznych;
 • dowiesz się, jakie są możliwości korekcji Twojej wady wzroku;
 • uzyskasz opinię na temat stosowanego przez Ciebie leczenia;
 • porozmawiasz o zabiegach laserowej korekcji wzroku, wszczepienia soczewek korygujących wady wzroku;
 • gdy leczysz się u nas stale to o ile lekarz tak postanowi, możesz otrzymać e-receptę czy e-zwolnienie;
 • zapytasz, jak interpretować wykonane wyniki badań;
 • porozmawiasz o trudnych przypadkach okulistycznych.

Badanie okulistyczne specjalistyczne

Powodem wizyty w gabinecie okulistycznym zazwyczaj bywa okresowa kontrola oczu, dobór okularów lub dolegliwości narządu wzroku. W Centrum Okulistycznym EYEMED okulistyczne badanie specjalistyczne przeprowadza zawsze okulista. Pierwszym etapem tego badania jest zebranie szczegółowego wywiadu dotyczącego dolegliwości i przebytych schorzeń narządu wzroku.

W dalszym etapie okulista bada podstawowy zakres funkcji oka:

 • ostrość i rodzaj wady wzroku
 • ruchomość powiek i gałek ocznych
 • stan powierzchni przedniego odcinka oka
 • ciśnienie śródgałkowe

Następnie oceniane są pozostałe struktury wewnątrzgałkowe, takie jak soczewka, siatkówka i nerw wzrokowy.

Na podstawie tych danych w większości przypadków okulista jest w stanie określić rodzaj dolegliwości i postawić trafną diagnozę.

Jeżeli podczas rutynowej kontroli zaistnieje potrzeba dokonania dalszej specjalistycznej diagnostyki układu wzrokowego, nasi lekarze przy użyciu najnowszej technologii medycznej, będą w stanie przeprowadzić szczegółową analizę. Postęp w medycynie i technice spowodował rozwój metod badawczych i aparatury diagnostycznej nieosiągalny jeszcze kilka lat temu.

Do naszej i Państwa dyspozycji mamy zestawy narzędzi do diagnostyki zaćmy, jaskry, chorób siatkówki:

 1. tomografię przedniego i tylnego odcinka oka
 2. kamerę obrazującą dno oka
 3. urządzenia do badania pola widzenia wykorzystujące efekt zdwojonej częstotliwości bodźca
 4. topografię rogówki i wiele innych

Badanie okulistyczne specjalistyczne wraz z konsultacją w kierunku schorzeń siatkówki

Choroby siatkówki oka są jednymi z najczęstrzych przyczyn trwałego pogorszenia ostrości widzenia u pacjentów w młodym, jak i w podeszłym wieku w Europie. Dlatego też tak ważna jest diagnostyka i leczenie wszystkich schorzeń siatkówki

W Centrum Okulistycznym EYEMED jesteśmy przygotowani do rzetelnej diagnostyki Waszego oka. Nasi okuliści, od wielu lat zajmujący się problematyką chorób siatkówki, mają do dyspozycji najnowszą aparaturę, która ułatwia obserwację choroby, diagnostykę jak i leczenie większości chorób siatkówki i naczyniówki.

Posiadamy:

kamerę dna oka – pozwalająca robić wysokiej jakości zdjęcia siatkówki
tomografia koherentna OCT, GDx i HRT – badania obrazujące wszystkie warstwy siatkówki i pomagające w lokalizacji zmiany chorobowej.
laser argonowy – urządzenie do wykonywania zabiegów na siatkówce, używany do leczenia między innymi zmian cukrzycowych siatkówki, zabezpieczania otworów siatkówki

Powodem wizyty w gabinecie okulistycznym zazwyczaj bywa okresowa kontrola oczu, dobór okularów lub dolegliwości narządu wzroku. Na początku okulista przeprowadza z pacjentem wywiad, ogląda i dotyka narząd wzroku. Czasami już to pozwala na postawienie diagnozy, ale zawsze pomocne, a czasami niezbędne jest wykonanie badań okulistycznych na aparaturze. Postęp w medycynie i technice spowodował rozwój metod badawczych i aparatury diagnostycznej. Dziś często już podczas podstawowych badań okulistycznych można z dużą dokładnością ocenić zdrowie oka, profilaktycznie wykluczyć wady wzroku, a także w przypadku chorób oczu pomóc w postawieniu diagnozy i prowadzeniu leczenia.

Badanie okulistyczne specjalistyczne wraz z konsultacją w kierunku jaskry

Jaskra jest chorobą nerwu wzrokowego polegającą na stopniowym zaniku jego włókien nerwowych, które są doskonale widoczne na tarczy nerwu wzrokowego w obrazie dna oka. Jaskra nieleczona nieuchronnie prowadzi do bezpowrotnej utraty widzenia. Z tego powodu wczesna diagnostyka jaskry jest tak ważna u osób młodych. Leczenie jaskry opiera się na systematycznym stosowaniu kropli, zabiegach laserowych, a w stanach zaawansowanych na leczeniu chirurgicznym. W Centrum Okulistycznym EYEMED nasi specjaliści zajmujący się tą problematyką od lat, zaproponują Państwu pełen zestaw badań diagnostycznych pomocnych w prawidłowej diagnozie i leczeniu tej choroby

Do Naszej i Państwa dyspozycji pozostaje aparatura spełniająca wysokie normy techniczne charakterystyczne dla Poradni Jaskrowej:
 1. 1
  Tonometria aplanacyjna i tonometria Pascala

  Pozwalają na pomiar ciśnienia śródgałkowego niezależnie od grubości rogówki

 2. 2
  Gonioskopia

  Badanie pozwalające ocenić kąt przesączania, miejsce odprowadzenia cieczy wodnistej z oka

 3. 3
  Tomografia koherentna OCT komory przedniej oka

  Badanie pozwalające zobrazować anatomię komory przedniej

 4. 4
  Tomografia koherentna OCT tylnego odcinka

  Ocena warstwy włókien nerwowych (GDx) i badanie grubości siatkówki (RTA), scaningowa tomografia laserowa (HRT) – te badania służą do oceny tarczy nerwu wzrokowego, oceny stanu włókien siatkówki.

 5. 5
  Pole widzenia Humphrey, Matrix FDT

  Ocena pola widzenia jest podstawowym badaniem w diagnostyce jaskry, a ocena czułości siatkówki przy użyciu aparatu Matrix FDT Zeiss, daje możliwość oceny wczesnych zmian jeszcze w okresie kiedy nie są one zauważalne w większości używanych obecnie urządzeń

Zabiegi laserowe w jaskrze wykonywane przez naszych lekarzy mają na celu polepszenie warunków hydrodynamicznych oka.

Wykonujemy
 1. Irydotomię laserową YAG
 2. Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka SLT
 3. Trabekuloplastyka laserowa ALT

Powodem wizyty w gabinecie okulistycznym zazwyczaj bywa okresowa kontrola oczu, dobór okularów lub dolegliwości narządu wzroku. Na początku okulista przeprowadza z pacjentem wywiad, ogląda i dotyka narząd wzroku. Czasami już to pozwala na postawienie diagnozy, ale zawsze pomocne, a czasami niezbędne jest wykonanie badań okulistycznych na aparaturze. Postęp w medycynie i technice spowodował rozwój metod badawczych i aparatury diagnostycznej. Dziś często już podczas podstawowych badań okulistycznych można z dużą dokładnością ocenić zdrowie oka, profilaktycznie wykluczyć wady wzroku, a także w przypadku chorób oczu pomóc w postawieniu diagnozy i prowadzeniu leczenia.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.