Laser mikropulsowy

W Centrum Okulistycznym EYEMED posiadamy Laser IridexOculight TxCell 577nm. Emituje on światło żółte o długości fali 577nm. Fala w kolorze żółtym jest bezpieczna w laseroterapii plamki żółtej, ponieważ nie jest pochłaniana przez żółty barwnik plamki – xantofil. Zastosowana w laserze technologia MicroPulse™ umożliwia przejście z emisji fali ciągłej w emisję energii w trybie mikropulsów, który jest bezpieczny dla plamki.

Polega to na tym, że energia lasera dociera do siatkówki w postaci ciągu bardzo krótkich impulsów (100-300 μs), a efektywny czas pracy lasera wynosi zwykle 5%. Przykładowo, podczas standardowej laseroterapii mikropulsowej w czasie 0,2 s efektywny czas pracy lasera wynosi 0,01s (5%). Technologia ta pozwala na ograniczenie ilości ciepła docierającego do siatkówki, a przerwa pomiędzy impulsami zapewnia ochłodzenie tkanki. Tym samym nie dochodzi do efektu fotokoagulacji siatkówki i uszkodzenia tkanki. W ten sposób zapobiegamy tworzeniu się blizn, powstawaniu ubytków w polu widzenia oraz pogorszeniu ostrości wzroku lub zaburzeń poczucia kontrastu. Efekt mikropulsowego lasera żółtego 577nm jest stymulujący i metaboliczny.
Poprawia funkcję nabłonka barwnikowego siatkówki, zwiększa się produkcja czynników antywazoprolifer-acyjnych oraz cytokin, które działają przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie.
Główne wskazania do laseroterapii mikropulsowej to:

– centralna surowicza chorioretinopatia

– cukrzycowy obrzęk plamki

– obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu naczyń siatkówki

– jaskra otwartego kąta

– trabekuloplastyka mikropulsowa.

Warto podkreślić, iż jest to terapia bezpieczna oraz w uzasadnionych przypadkach może być terapią uzupełniającą iniekcje doszklistkowe. Na jej pełny efekt należy poczekać około 3 miesięcy.

Ponadto, laser mikropulsowy IridexOculight TxCell 577nm w trybie emisji fali ciągłej pozwala nam na wykonanie klasycznej fotokoagulacji siatkówki.
Główne wskazania do fotokoagulacji siatkówki to:

– stany niedokrwienia i niedotleniania siatkówki o różnym podłożu (np. proliferacyjna retinopatia cukrzycowa, oczny zespół niedokrwienny, proliferacje naczyniowe w przebiegu zakrzepu żył siatkówki)

– zmiany zwyrodnieniowe

– otwory, przedarcia siatkówki obwodowej.

Warto podkreślić, iż zabieg fotokoagulacji siatkówki cechuje się mniejszą bolesnością w porównaniu do zabiegu wykonywanego standardowym laserem zielonym oraz penetracja fali żółtej do wnętrza gałki ocznej jest lepsza niż fali zielonej, co ułatwia wykonanie zabiegu, szczególnie w przypadku zmniejszonej przezierności soczewki i rogówki.