Leczenie wysiękowej postaci AMD

Skuteczną metodą leczenia wysiękowej postaci AMD jest iniekcja doszklistkowa rekombinowanego, humanizowanego przeciwciała przeciwko VEGF. Podanie leku bezpośrednio do oka jest obecnie złotym standardem w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Jego skuteczność wykazano w licznych , wieloośrodkowych, randomizowanych  badaniach klinicznych.

Iniekcje doszklistkowe

W Eyemed stosujemy leki, które są roztworem wstrzykiwanym do oka stosowanym w celu leczenia choroby oczu zwanej neowaskularnym (wysiękowym) zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (ang. Age- related Macular Degeneration, AMD) u dorosłych, powszechnie nazywanej wysiękową postacią AMD. Główny składnik, jako substancja czynna leku blokuje aktywność grupy czynników znanych jako czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A (ang. Vascular Endothelial Growth Factor A, VEGF-A) oraz łożyskowy czynnik wzrostu (ang.Placental Growth Factor, PlGF), które w nadmiarze wywołują nieprawidłowe powstawanie nowych naczyń krwionośnych w oku. Te nowe naczynia krwionośne mogą powodować wyciek składników krwi do oka i ewentualne uszkodzenie tkanek oka odpowiedzialnych za widzenie.

Wykazano, że lek zatrzymuje wzrost nowych nieprawidłowych naczyń krwionośnych w oku, z których często wycieka płyn lub które krwawią. Lek może pomóc w stabilizacji utraty widzenia związanej z wysiękową postacią AMD, a w wielu przypadkach może ją zahamować.

Eylea – Lek stosowany jest w terapii i leczeniu postaci wysiękowej AMD (zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem), ale również przy cukrzycowym obrzęku plamki. Podany do komory ciała szklistego blokuje czynnik wzrostu naczyń śródbłonka (VEGF) i hamuje wzrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych. Terapia w znacznym stopniu przyczynia się do zahamowania choroby a w niektórych przypadkach dochodzi do poprawy widzenia. Zabieg jest bezbolesny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym i jest bezpieczny dla pacjenta.

Beovu – Lek stosowany jest w terapii i leczeniu postaci wysiękowej AMD (zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem), Wykazuje bardzo dużą skuteczność w długoterminowym leczeniu. Terapia tym lekiem charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem leczenia ze względu na stosowanie ampulkostrzykawki oraz większą i trwalszą redukcją centralnej grubości siatkówki, skuteczniejszym eliminowaniem płynu pod nabłonkiem barwnikowych, znaczną poprawa ostrości wzroku. Ponadto w terapii lekiem Beovu obserwuje się większą liczba pacjentów bez aktywności choroby oraz znaczną poprawę ostrości wzroku przy mniejszej liczbie iniekcji. Zabieg jest bezbolesny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym i jest bezpieczny dla pacjenta.

  1. Innowacyjna molekuła w leczeniu wAMD
  2. Skuteczność w długoterminowym leczeniu wAMD, w oparciu o kompleksową ocenę aktywności choroby, obejmującą parametry anatomiczne i funkcjonalne
  3. Większa i trwalsza redukcja centralnej grubości siatkówki
  4. Skuteczniejsze eliminowanie płynu pod nabłonkiem barwnikowych
  5. Znaczna poprawa ostrości wzroku, dzięki odpowiedniemu skorygowaniu parametrów anatomicznych siatkówki
  6. Znaczna poprawa ostrości wzroku przy mniejszej liczbie iniekcji
  7. Większa liczba pacjentów bez aktywności choroby
  8. Większe bezpieczeństwo leczenia w wysiękowym AMD ze względu na stosowanie ampułko-strzykawki

Programy lekowe w leczeniu AMD w Centrum okulistycznym Eyemed

W Eyemed w Lublinie od początku roku 2016 mamy program lekowy, który we wszystkich województwach w wybranych ośrodkach prowadzony jest w całym kraju. Niezwykłą rolę odegrał tutaj prof. Marek Rękas, który stworzył zespół koordynacyjny. Dzięki temu na bieżąco analizowane są wyniki pacjentów przesyłane z terenu całego kraju. I właśnie ten zespół decyduje o włączaniu pacjentów do programu we wczesnej, aktywnej fazie choroby. Dysponujemy środkami rządowymi i dzięki temu możemy skutecznie zatrzymać przebieg choroby. Program zakłada kilkuletnie leczenie AMD.

Zadzwoń i zapisz się na konsultację
Centrum Okulistyczne Eyemed
ul. Pana Balcera 6b w Lublinie
tel. +48 81 477 90 70

 

Skip to content