Iniekcje doszklistkowe – Leczenie AMD

Leczenie AMD

Skuteczną metodą leczenia wysiękowej postaci AMD jest iniekcja doszklistkowa rekombinowanego, humanizowanego przeciwciała przeciwko VEGF. Podanie leku bezpośrednio do oka jest obecnie złotym standardem w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Jego skuteczność wykazano w licznych , wieloośrodkowych, randomizowanych  badaniach klinicznych.

Iniekcja doszklistkowa

W Eyemed stosujemy też inny znakomity lek, który jest roztworem wstrzykiwanym do oka stosowanym w celu leczenia choroby oczu zwanej neowaskularnym (wysiękowym) zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (ang. Age- related Macular Degeneration, AMD) u dorosłych, powszechnie nazywanej wysiękową postacią AMD. Główny składnik, jako substancja czynna leku blokuje aktywność grupy czynników znanych jako czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A (ang. Vascular Endothelial Growth Factor A, VEGF-A) oraz łożyskowy czynnik wzrostu (ang.Placental Growth Factor, PlGF), które w nadmiarze wywołują nieprawidłowe powstawanie nowych naczyń krwionośnych w oku. Te nowe naczynia krwionośne mogą powodować wyciek składników krwi do oka i ewentualne uszkodzenie tkanek oka odpowiedzialnych za widzenie.

Wykazano, że lek zatrzymuje wzrost nowych nieprawidłowych naczyń krwionośnych w oku, z których często wycieka płyn lub które krwawią. Lek może pomóc w stabilizacji utraty widzenia związanej z wysiękową postacią AMD, a w wielu przypadkach może ją zahamować.

Programy lekowe w leczeniu AMD w Centrum okulistycznym Eyemed

W Eyemed w Lublinie od początku roku 2016 mamy program lekowy, który we wszystkich województwach w wybranych ośrodkach prowadzony jest w całym kraju. Niezwykłą rolę odegrał tutaj prof. Marek Rękas, który stworzył zespół koordynacyjny. Dzięki temu na bieżąco analizowane są wyniki pacjentów przesyłane z terenu całego kraju. I właśnie ten zespół decyduje o włączaniu pacjentów do programu we wczesnej, aktywnej fazie choroby. Dysponujemy środkami rządowymi i dzięki temu możemy skutecznie zatrzymać przebieg choroby. Program zakłada kilkuletnie leczenie AMD.