Lista oczekujących na operację zaćmy

Dobra wiadomość dla osób oczekujących na zabieg usunięcia zaćmy. Najbliższy wolny termin operacji zaćmy jest już za 4 tygodnie.

Pacjenci mogą codziennie zgłaszać się do Centrum Okulistycznego Eyemed na bezpłatną konsultację w celu diagnozy zaćmy. W celu odbycia takiej wizytę nie jest wymagane skierowanie.

W ramach NFZ operują w Centrum Okulistycznym Eyemed znani chirurdzy z wieloletnim doświadczeniem: dr n. med. Paweł Klonowski – Dyrektor Medyczny Eyemed, dr n. med. Wojciech Kątski, dr n. med. Małgorzata Pietraś, dr n. med. Dorota Pożarowska oraz dr n. med. Łukasz Kołodziejski.

Pacjenci z rozpoznaną zaćmą mogą wpisać się na listę oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ.

Aby wpisać się na listę oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ, należy posiadać aktualne skierowanie od lekarza okulisty z wpisanym rozpoznaniem zaćmy w formie kodu ICD10. Takie skierowanie można otrzymać wyłącznie w czasie wizyty kwalifikacyjnej w poradni okulistycznej NZOZ EYEMED w Lublinie.

KIEDY OPEROWAĆ ZAĆMĘ

Proszę pamiętać, że obecne techniki operacyjne pozwalają na przeprowadzenie zabiegu w chwili, gdy zaćma jest w początkowej fazie rozwoju. Nie wolno więc zwlekać, by choroba nie utrudniła czy nawet uniemożliwiła widzenie. Im stadium choroby jest bardziej zaawansowane, tym zabieg jest trudniejszy i większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Zaćmę należy operować w chwili, gdy ostrość widzenia utrudniać nam normalny tryb życia.

Operacja zaćmy polega na zastąpieniu naturalnej soczewki oka – sztuczną soczewką. Zabieg refundowany przez NFZ umożliwia zastosowanie jedynie podstawowej soczewki – po jej wszczepieniu pacjent będzie musiał używać dodatkowych okularów do czytania. Aby przywrócić pacjentowi pełną ostrość wzroku do dali oraz umożliwić czytanie bez okularów, należy wszczepić soczewkę multifokalną lub multifokalno-toryczną (korygującą też astygmatyzm). Zabieg chirurgiczny ze wszczepem takiej soczewki nie jest refundowany przez NFZ ale może być rozłożony na nieprocentowane raty. Patrz cennik

OKRES OCZEKIWANIA NA ZABIEG PŁATNY – wynosi ok. 2 tygodni od daty kwalifikacji (od pierwszej rejestracji nie powinien przekroczyć 30 dni). Kwalifikacje odbywają się każdego dnia u lekarzy mikrochirurgów w poradni okulistycznej Eyemed Czechów, ul. Witolda Chodźki 13 w Lublinie oraz Eyemed LSM, ul. Pana Balcera 6b w Lublinie. Nie jest wymagane skierowanie.

OKRES OCZEKIWANIA NA ZABIEG FINANSOWANY PRZEZ NFZ –  Najbliższe wolne terminy dla przypadków stabilnych są za 4 tygodnie. W przypadkach pilnych i nagłych okres oczekiwania wynosi do kilku dni od kwalifikacji.

<< mikrochirurgia oka zaćmy – więcej informacji >>

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.