Lista oczekujących na operację zaćmy

Pacjenci z rozpoznaną zaćmą mogą wpisać się na listę oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ.

Aby wpisać się na listę oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ, należy posiadać aktualne skierowanie od lekarza okulisty z wpisanym rozpoznaniem zaćmy w formie kodu ICD10. Takie skierowanie można otrzymać również w czasie wizyty specjalistycznej w poradni okulistycznej NZOZ EYEMED przy ul. Chodźki 13 w Lublinie. Honorujemy również skierowania wydane w innych poradniach okulistycznych.

Nie można wpisywać się do kolejki jednocześnie w dwóch różnych zakładach opieki zdrowotnej!

Proszę pamiętać, że obecne techniki operacyjne pozwalają na przeprowadzenie zabiegu w chwili, gdy zaćma jest w początkowej fazie rozwoju. Nie wolno więc zwlekać, by choroba nie utrudniła czy nawet uniemożliwiła widzenie. Im stadium choroby jest bardziej zaawansowane, tym zabieg jest trudniejszy i większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych, a duża rana może spowodować nadmierny astygmatyzm. Zatem zaćmę należy operować w chwili, gdy ostrość widzenia zacznie utrudniać nam normalny tryb życia.

Operacja zaćmy polega na zastąpieniu naturalnej soczewki oka – sztuczną soczewką. Zabieg refundowany przez NFZ umożliwia zastosowanie jedynie podstawowej soczewki – po jej wszczepieniu pacjent będzie musiał używać dodatkowych okularów do czytania i nie zostanie u niego skorygowany astygmatyzm. Aby przywrócić pacjentowi pełną ostrość wzroku do dali oraz umożliwić czytanie bez okularów, należy wszczepić soczewkę multifokalną lub multifokalno-toryczną (korygującą też astygmatyzm). Zabieg chirurgiczny ze wszczepem takiej soczewki nie jest refundowany przez NFZ ale może być rozłożony na nieprocentowane raty. Patrz cennik

OKRES OCZEKIWANIA NA ZABIEG PŁATNY – wynosi ok. 3 tygodni od daty kwalifikacji (od pierwszej rejestracji nie powinien przekroczyć 30 dni). Kwalifikacje odbywają się każdego dnia u lekarzy mikrochirurgów w poradni okulistycznej NZOZ Eyemed.

OKRES OCZEKIWANIA NA ZABIEG FINANSOWANY PRZEZ NFZ –  Najbliższe wolne terminy dla przypadków stabilnych są w I kwartale roku 2019. W przypadkach pilnych i nagłych okres oczekiwania wynosi do kilkunastu dni od kwalifikacji.

W nowym systemie finansowania NFZ przyznał nam nowe środki na leczenie w ramach ubezpieczenia. Obecnie NZOZ Eyemed posiada możliwość bezpłatnego leczenia pacjentów do roku 2028.

<< mikrochirurgia oka zaćmy – więcej informacji >>