Zespół specjalistów Centrum Okulistycznego Eyemed

 

Eyemed to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Są kompetentni i godni zaufania. Każdego pacjenta prowadzą indywidualnie i wykorzystują najnowszą aparaturę medyczną, wiedzę i doświadczenie aby wyjaśnić, doradzić i pomóc.

dr Paweł Klonowski
dr n. med. specjalista chorób oczu
Specjalista w dziedzinie chirurgii zaćmy metodą MICS, laserowej korekcji wzroku i wszepach soczewek fakijnych ICL, refrakcyjnej wymianie soczewki oraz chirurgii przedniego odcinka gałki ocznej.
dr Wojciech Kątski
dr n. med. specjalista chorób oczu
Specjalista w zakresie operacji zaćmy, leczenia chorób oczu. Przeprowadził w swoim życiu tysiące udanych zabiegów. Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr Dorota Pożarowska
dr n. med. specjalista chorób oczu
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry oraz chirurgii zaćmy. Asystent Katedry i Diagnostyki Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
dr Małgorzata Pietraś-Trzpiel
dr n. med. specjalista chorób oczu
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki. Wykonuje iniekcje doszklistkowe w przypadku wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz przeprowadza zabiegi witrektomii
dr Małgorzata Frączek
dr n. med. specjalista chorób oczu
dr Lucyna Flis
dr n. med. specjalista chorób oczu
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończyła w 2002 roku. Specjalizuje się w okulistycznym leczeniu ambulatoryjnym. Przeprowadza kwalifikacje do zabiegów operacyjnych.
dr Sylwia Buczek-Kałakucka
dr n. med. specjalista chorób oczu
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu oraz korekcją wad wzroku dzieci i dorosłych. Wykonuje zabiegi laserowe (panfotokoagulacja, baraż laserowy, kapsulotomia)
dr Joanna Lis
dr n. med. specjalista chorób oczu
Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 2002 roku. Kolejno uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w 2007 roku. Staż specjalizacyjny w dziedzinie okulistyki odbyła w II Klinice Okulistyki w Lublinie. Specjalizację uzyskała w 2009 roku.
dr Emilia Bielecka
dr n. med. specjalista chorób oczu
Zajmuje się głównie chorobami siatkówki. Wykonuje procedury laserowe, badanie OCT plamki i nerwu wzrokowego, USG gałki ocznej, kwalifikacje do zabiegów laserowych i chirurgii zaćmy.
dr Agata Prokopiuk
dr n. med. specjalista chorób oczu
Przeprowadza operacje zaćmy, laserową korekcję wzroku i wszczepienie soczewek ICL, iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF w leczeniu AMD, zabiegi laserowe - kapsulotomię, irydotomię, panfotokoagulację i baraż laserowy oraz zabiegi laserem mikropulsowym.
dr Łukasz Kołodziejski
dr n. med. specjalista chorób oczu
Specjalista w zakresie diagnostyki i terapii stożka rogówki i chirurgii refrakcyjnej (laserowa korekcja wzroku, doszczepienie soczewek fakijnych, refrakcyjnej wymiana soczewki) oraz zaćmy.
dr Anna Kuna
dr n. med. specjalista chorób oczu
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Do jej szczególnych zainteresowań należą zaćma i jaskra. Wykonuje zabiegi laserowe w obrębie przedniego odcinka oka m. in. kapsulotomię i irydotomię laserową.
Renata Gruszecka
dr n. med. specjalista chorób oczu
Specjalizuje się w chirurgii aparatu ochronnego oka, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznego leczenia nieprawidłowości powiek. Jest wszechstronnym lekarzem z wieloletnim doświadczeniem
Piotr Handzel
mgr optometrii
Wykonuje badania optometryczne, w tym analizę aberracji wyższego rzędu HOA i widzenia obuocznego w kierunku laserowej korekcji wad wzroku i chirurgii refrakcyjnej. Specjalizuje się w dopasowaniu soczewek miniskleralnych.
Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.