Kwalifikacje do laserowej korekcji wzroku

Centrum Okulistycznym Eyemed LSM przy ul. Pana Balcera 6b w Lublinie.

Rejestracja telefoniczna +48 81 477 90 70
Rejestracja e-mail: rejestracja@eyemed.pl

Miejsca parkingowe dla pacjentów znajdują się na parkingu wielopoziomowym ul. Pana Balcera 6A. (nad sklepem STOKROTKA)

Zachęcamy do rejestracji on-line

Jak przygotować się do kwalifikacji do laserowej korekcji wzroku

Do wykonania laserowej korekcji wzroku potrzebne jest pozyskanie jak największej ilości informacji o wielkości i rodzaju wady oraz jego indywidualnych parametrach po to, żeby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do zabiegu oraz stworzyć zindywidualizowany plan działania lasera. Pobyt pacjenta w Centrum Okulistycznym Eyemed w trakcie kwalifikacji trwa do 3 godzin. Ze względu na stosowane w trakcie badań krople rozszerzające źrenice pacjent kilka godzin po wizycie nie może prowadzić samochodu. Osoby, które noszą soczewki kontaktowe muszą je zdjąć odpowiednio wcześnie przed kwalifikacją do zabiegu, ponieważ ich rogówka musi odzyskać swój naturalny kształt. Dotyczy to zarówno soczewek twardych jak i miękkich miesięcznych, dwutygodniowych czy jednodniowych. Soczewki sferyczne i toryczne miękkie należy zdjąć 14 dni a twarde aż 30 dni przed kwalifikacją. UWAGA: W tym okresie nie wolno w ogóle nosić soczewek – nawet przez chwilę.

Na wizytę kwalifikacyjną należy przynieść opakowanie soczewek kontaktowych i okulary, które się ostatnio nosiło oraz znać nazwy leków, które się stale przyjmuje (w szczególności antydepresanty). Podczas wizyty Pacjent poddawany jest kilkunastu badaniom na najnowocześniejszym sprzęcie diagnostycznym. Badania prowadzone są przez kilku wybitnych Specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Eyemed

W czasie rejestracji na wizytę lub zabieg operacyjny otrzymamy od Ciebie Twoje dane osobowe.  Administratorem Twoich danych osobowych będzie NZOZ Eyemed Mikrochirurgia Oka oraz NZOZ Eyemed Lubelskie Centrum Okulistyczne z siedzibą w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 32/501.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO].

Dane kontaktowe IODO – adres e-mail: iodo@eyemed.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, al. Spółdzielczości Pracy 32/501, 20-147 Lublin.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych, na podstawie:

– Art. 9 lit. h ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

– Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);

– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 1. Przepisów prawa podatkowego;
 2. Informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku, na podstawie odrębnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe:

 1. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Nie będą przekazywane do państw trzecich;
 3. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Konsultantowi Wojewódzkiemu ds. Okulistyki;
 4. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pacjenta dane zostaną przekazane administracji podatkowej a w przypadku świadczeń finansowanych przez inne instytucje finansowe również tym podmiotom;
 5. Będą przechowywane przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była ostatnia wizyta czy zabieg lub zostały wpisane do kolejki oczekujących i przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 6. W niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzne na potrzeby rejestracji on-line i korzystania z Internetowego Portalu Pacjenta oraz partnerów świadczących usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie serwisowanie systemów informatycznych i serwisowanie urządzeń medycznych).

Posiadasz prawo do:

  1. Żądania od Administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia w przypadku gdy nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta czy zabieg;
  2. Wniesienie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku;

</p?

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych https://www.giodo.gov.pl/
Skip to content