Rejestracja do laserowej korekcji wzroku

UWAGA: Od 13 listopada 2018 roku kwalifikacje do laserowej korekcji wzroku obywają się w nowej lokalizacji EYEMED LSM przy ul. Pana Balcera 6b w Lublinie.

miejsca parkingowe dla pacjentów EYEMED LSM znajdują się na parkingu wielopoziomowym ul. Pana Balcera 6A. (nad sklepem STOKROTKA)

Rejestracja telefoniczna                 –  tel. 81 477 90 70, 81 473 71 78

Rejestracja e-mail:                          – rejestracja@eyemed.pl

Zachęcamy również do rejestracji on-line

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów.

W czasie rejestracji na wizytę lub zabieg operacyjny otrzymamy od Ciebie Twoje dane osobowe.  Administratorem Twoich danych osobowych będzie NZOZ Eyemed Mikrochirurgia Oka oraz NZOZ Eyemed Lubelskie Centrum Okulistyczne z siedzibą w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 32/501.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO].

Dane kontaktowe IODO – adres e-mail: iodo@eyemed.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, al. Spółdzielczości Pracy 32/501, 20-147 Lublin.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych, na podstawie:

– Art. 9 lit. h ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

– Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);

– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 1. Przepisów prawa podatkowego;
 2. Informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku, na podstawie odrębnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe:

 1. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Nie będą przekazywane do państw trzecich;
 3. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Konsultantowi Wojewódzkiemu ds. Okulistyki;
 4. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pacjenta dane zostaną przekazane administracji podatkowej a w przypadku świadczeń finansowanych przez inne instytucje finansowe również tym podmiotom;
 5. Będą przechowywane przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była ostatnia wizyta czy zabieg lub zostały wpisane do kolejki oczekujących i przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 6. W niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzne na potrzeby rejestracji on-line i korzystania z Internetowego Portalu Pacjenta oraz partnerów świadczących usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie serwisowanie systemów informatycznych i serwisowanie urządzeń medycznych).

Posiadasz prawo do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia w przypadku gdy nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta czy zabieg;
 2. Wniesienie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku;
 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych https://www.giodo.gov.pl/