Rejestracja do poradni okulistycznej

UWAGA: 26.07.2019 z uwagi na prace serwisowe nie będą dostępne telefony do rejestracji pacjenta

Od 01.01.2015 roku w celu rejestracji do poradni okulistycznych należy posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego.

Skierowanie nie może być wystawione później niż w dniu rejestracji. Do poradni Eyemed należy je dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia rejestracji (nie później niż w dniu wizyty przed jej rozpoczęciem). W przypadku niedostarczenia skierowania w odpowiednim terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem naszej strony internetowej REJESTRACJA ON-LINE.

Skierowanie nie jest wymagane w trzech przypadkach:

1. Gdy pacjent został zarejestrowany na wizytę w 2014 roku;

2. Gdy pacjent kontynuuje leczenie. O tym, czy nowa wizyta jest kontynuacją leczenia, decyduje lekarz prowadzący tworząc plan leczenia dla pacjenta. Pacjent musi się zgłosić na wizytę w określonym przez lekarza terminie.

Uwaga: Ostatnio pojawia się wśród pacjentów opinia, że mogą zapisać się bez skierowania na wizytę w ciągu 720 dni od ostatniej wizyty. Niestety ta opinia nie jest poparta żadnymi przepisami prawa. O kontynuacji leczenia decyduje wyłącznie plan leczenia.

3. W przypadkach pilnych i nagłych (np. silne stany zapalne, ciało obce w oku, krwotok, itp.)