Rejestracja on-line

Aby zarejestrować się do lekarza on-line nie musicie Państwo podawać nr PESEL
i adresu ani innych danych osobowych.

Podczas rezerwowania terminu teleporady możesz zapłacić kartą kredytową, blikiem lub szybkim przelewem za pośrednictwem Blue Media S.A.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Laserowa korekcja wzroku - jak zarejestrować się na kwalifikację?

  Nie musisz posiadać skierowania aby zarejestrować się na kwalifikację do laserowej korekcji wzroku. Wystarczy, że zarejestrujesz się online lub zadzwonisz do Eyemed. Możesz wybrać pełną kwalifikację do zabiegu lub skorzystać z bezpłatnej wstępnej konsultacji.

  Wstępna kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku. Badanie przeprowadzone przez optometrystę. Wymagane jest zdjęcie soczewek kontaktowych najlepiej 1 dzień lub 5 godzin przed wizytą. W trakcie wizyty przeprowadzane są wyłącznie niezbędne badania.

  Natomiast pełna kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku przeprowadzana przez optometrystę, techników medycznych i mikrochirurga. Użytkownicy soczewek kontaktowych jednodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych muszą przestać je nosić 2 tygodnie przed zabiegiem, torycznych – 3 tygodnie a soczewek twardych miesiąc przed zabiegiem. (cena zawiera pakiet kilkunastu badań okulistycznych)

  Laserową korekcję wzroku można wykonać stosując kilka technik operacyjnych. Wyniki badań oraz oczekiwania pacjenta decydują, jaką technikę wybierze chirurg. Jedne z najbezpieczniejszych dla pacjenta metod to takie, w których modelowana jest powierzchnia rogówki z wykorzystaniem SmartPulse oraz takie, gdzie w ogóle nie dochodzi do ingerencji w przednią powierzchnię rogówki i powierzchnię nabłonka – mowa tu o zabiegach mikrosoczewkowych, w których zmianę optyczna oka dokonuje się tworząc mikrosoczewkę wewnątrz rogówki. Pomimo, że rogówka jest tak bardzo cienka – ok. 0,6 mm to zabieg metodą SmartSight jest możliwy z wykorzystaniem lasera femtosekundowego Schwind Atos. To superprecyzyjne urządzenie do korekcji wzroku metodą mikrosoczewkową. – Nie jest to zwyczajny laser do korygowania wad wzroku, lecz technologia, która znacznie przewyższa wszystkie inne obecnie znane rozwiązania. W tej chwili to pierwsze urządzenie tej generacji w Europie.

  O tym w jaki sposób i jaką techniką będziesz skorygowana Twoja wada wzroku, zadecyduje lekarz po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań.

 2. Operacja zaćmy - jak zarejestrować się na zabieg?

  Pacjent nie musi posiadać skierowania aby zapisać się na wstępną kwalifikację do zabiegu zaćmy. Taka wizyta jest bezpłatna i nie trwa długo. Następnie pacjent jest zapisywany przez rejestrację na odpowiadający mu termin pełnej wizyty kwalifikacyjnej oraz na zabieg.

  W centrum okulistycznym Eyemed przeprowadzamy codziennie kilkanaście operacji usunięcia zaćmy. Co roku wykonujemy prawie 3 000 zabiegów. Posiadamy specjalnie do tego typu zabiegów przygotowaną salę operacyjną o najwyższej sterylności dorównującej laboratoriom mikrobiologicznym. Zabieg przeprowadzamy też z wykorzystaniem najlepszej światowej technologii.

  Najnowocześniejsza metoda operacyjna usuwająca zaćmę, wspomagana komputerowo przez system VERION – polecana dla pacjentów, którzy mają zaćmę i astygmatyzm rogówki. Zastosowanie, w czasie operacji, nowoczesnego trzyogniskowego torycznego implantu soczewkowego Panoptix Toric firmy Alcon, pozwala na doskonałe widzenie do patrzenia w dal, koryguje astygmatyzm rogówki i umożliwia czytanie bez używania okularów. Pozwala ponadto na doskonałe widzenie u pacjentów, którzy przez całe życie nosili okulary z powodu astygmatyzmu, dalekowzroczności, krótkowzroczności lub używali okularów do czytania. Po usunięciu, zniszczonej chorobą, naszej fizjologicznej soczewki wewnątrzgałkowej, zostaje wszczepiony implant soczewkowy Panoptix Toric firmy Alcon, dzięki czemu Pacjent po tym zabiegu nie musi używać żadnych okularów – ani do patrzenia w dal ani do czytania, ponieważ wszczepiony implant soczewkowy pozwala na doskonałe widzenie nawet wtedy, gdy Pacjent przez całe życie nosił okulary z powodu astygmatyzmu, dalekowzroczności czy krótkowzroczności lub używał dodatkowo okularów do czytania

 3. Czy potrzebne jest skierowanie do poradni okulistycznej?

  Nie potrzebujesz skierowania gdy rejestrujesz się na wizytę komercyjną lub bezpłatną wizytę przesiewową w kierunku zaćmy.

  W celu rejestracji na wizytę finansowaną przez NFZ należy posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza dowolnej specjalizacji.

  Skierowanie nie może być wystawione później niż w dniu rejestracji. Do poradni okulistycznej Eyemed należy je dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia rejestracji (nie później niż w dniu wizyty przed jej rozpoczęciem). W przypadku niedostarczenia skierowania w odpowiednim terminie, NFZ zobowiązuje poradnię do skreślenia pacjenta z listy oczekujących.

  Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej REJESTRACJA ON-LINE.

  Skierowanie nie jest wymagane gdy pacjent kontynuuje leczenie. O tym, czy nowa wizyta jest kontynuacją leczenia, decyduje lekarz prowadzący tworząc plan leczenia dla pacjenta. Pacjent musi się zgłosić na wizytę w określonym przez lekarza terminie.

  Uwaga: Ostatnio pojawia się wśród pacjentów opinia, że mogą zapisać się bez skierowania na wizytę w ciągu 720 dni od ostatniej wizyty. Niestety ta opinia nie jest poparta żadnymi przepisami prawa. O kontynuacji leczenia decyduje wyłącznie plan leczenia.

  3. W przypadkach pilnych i nagłych (np. silne stany zapalne, ciało obce w oku, krwotok, itp.) skierowanie nie jest wymagane.

  4. Gdy wizyta jest finansowana przez pacjenta.

  5. Gdy pacjent zgłasza się na bezpłatną wizytę w kierunku diagnostyki zaćmy.

 1. Jak są przetwarzane dane osobowe pacjentów?

  W czasie rejestracji na wizytę lub zabieg operacyjny otrzymamy od Ciebie Twoje dane osobowe.  Administratorem Twoich danych osobowych będzie NZOZ Eyemed Mikrochirurgia Oka oraz NZOZ Eyemed Lubelskie Centrum Okulistyczne z siedzibą w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 32/501.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO].

  Dane kontaktowe IODO – adres e-mail: iodo@eyemed.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, GABI-BIS .s.c , al. Spółdzielczości Pracy 32/501, 20-147 Lublin.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. Ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych, na podstawie:

  – Art. 9 lit. h ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  – Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);

  – Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);

  – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

  1. Przepisów prawa podatkowego;
  2. Informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku, na podstawie odrębnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie.

  Twoje dane osobowe:

  1. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  2. Nie będą przekazywane do państw trzecich;
  3. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Konsultantowi Wojewódzkiemu ds. Okulistyki;
  4. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pacjenta dane zostaną przekazane administracji podatkowej a w przypadku świadczeń finansowanych przez inne instytucje finansowe również tym podmiotom;
  5. Będą przechowywane przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była ostatnia wizyta czy zabieg lub zostały wpisane do kolejki oczekujących i przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia;
  6. W niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzne na potrzeby rejestracji on-line i korzystania z Internetowego Portalu Pacjenta oraz partnerów świadczących usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie serwisowanie systemów informatycznych i serwisowanie urządzeń medycznych).

  Posiadasz prawo do:

  1. Żądania od Administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia w przypadku gdy nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta czy zabieg;
  2. Wniesienie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku;
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych https://www.giodo.gov.pl/
Skip to content