Rejestracja

Rejestracja on-line

Proponujemy Państwu szybki i łatwy sposób rejestracji do lekarza w Centrum Okulistycznym Eyemed – nie tracąc czasu na połączenie telefoniczne, ani oczekiwanie w kolejce do rejestracji.

Rejestracja w systemie on-line możliwa jest po wybraniu terminu wizyty do dowolnego lub konkretnego lekarza oraz wypełnieniu krótkiego formularza z Państwa podstawowymi danymi – imię i nazwisko, nr telefonu lub e-mail.

Aby zarejestrować się do lekarza on-line nie musicie Państwo podawać nr PESEL i adresu ani innych danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów.

W czasie rejestracji na wizytę lub zabieg operacyjny otrzymamy od Ciebie Twoje dane osobowe.  Administratorem Twoich danych osobowych będzie NZOZ Eyemed Mikrochirurgia Oka oraz NZOZ Eyemed Lubelskie Centrum Okulistyczne z siedzibą w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 32/501.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO].

Dane kontaktowe IODO – adres e-mail: iodo@eyemed.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, al. Spółdzielczości Pracy 32/501, 20-147 Lublin.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych, na podstawie:

– Art. 9 lit. h ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

– Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);

– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 1. Przepisów prawa podatkowego;
 2. Informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku, na podstawie odrębnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe:

 1. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Nie będą przekazywane do państw trzecich;
 3. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Konsultantowi Wojewódzkiemu ds. Okulistyki;
 4. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pacjenta dane zostaną przekazane administracji podatkowej a w przypadku świadczeń finansowanych przez inne instytucje finansowe również tym podmiotom;
 5. Będą przechowywane przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była ostatnia wizyta czy zabieg lub zostały wpisane do kolejki oczekujących i przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 6. W niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzne na potrzeby rejestracji on-line i korzystania z Internetowego Portalu Pacjenta oraz partnerów świadczących usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie serwisowanie systemów informatycznych i serwisowanie urządzeń medycznych).

Posiadasz prawo do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia w przypadku gdy nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta czy zabieg;
 2. Wniesienie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku;
 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych https://www.giodo.gov.pl/

Rejestracja telefoniczna lub e-mail

Rejestracja telefoniczna dostępna jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

w soboty od 9:00 do 13:00

Po godzinach pracy rejestracji można zostawić wiadomość głosową lub zarejestrować się on-line

Kwalifikacje do laserowej korekcji wzroku – tel.81 477 90 70, 81 473 71 78

Konsultacje i badania komercyjne – tel. 81 473 71 78, 81 477 90 70

Konsultacje finansowane przez NFZ – tel. 81 473 71 78, 81 477 90 70

Kwalifikacje do operacji zaćmy – tel. 81 473 71 78, 81 477 90 70

Kwalifikacje do iniekcji – tel. 81 473 71 78, 81 477 90 70

 

Rejestracja e-mail: rejestracja@eyemed.pl

Najczęściej zadawane pytania związane z rejestracją

 1. 1
  Czy potrzebne jest mi skierowanie do poradni okulistycznej?

  UWAGA: 26.07.2019 z uwagi na prace serwisowe nie będą dostępne telefony do rejestracji pacjenta

   

  W celu rejestracji do poradni okulistycznych należy posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego.

  Skierowanie nie może być wystawione później niż w dniu rejestracji. Do poradni okulistycznej Eyemed należy je dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia rejestracji (nie później niż w dniu wizyty przed jej rozpoczęciem). W przypadku niedostarczenia skierowania w odpowiednim terminie, NFZ zobowiązuje poradnię do skreślenia pacjenta z listy oczekujących.

  Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem naszej strony internetowej REJESTRACJA ON-LINE.

  Skierowanie nie jest wymagane w trzech przypadkach:

  1. Gdy pacjent został zarejestrowany na wizytę w 2014 roku;

  2. Gdy pacjent kontynuuje leczenie. O tym, czy nowa wizyta jest kontynuacją leczenia, decyduje lekarz prowadzący tworząc plan leczenia dla pacjenta. Pacjent musi się zgłosić na wizytę w określonym przez lekarza terminie.

  Uwaga: Ostatnio pojawia się wśród pacjentów opinia, że mogą zapisać się bez skierowania na wizytę w ciągu 720 dni od ostatniej wizyty. Niestety ta opinia nie jest poparta żadnymi przepisami prawa. O kontynuacji leczenia decyduje wyłącznie plan leczenia.

  3. W przypadkach pilnych i nagłych (np. silne stany zapalne, ciało obce w oku, krwotok, itp.) skierowanie nie jest wymagane.