ReLEx Smile

Lentivue czy SmartSight

– którą metodę wybrać?
ReLEx Smile to pierwsza generacja zabiegów laserowej korekcji wzroku metodą mikrosoczewką. Dzisiaj jednak pojawił się zupełnie nowy typ lasera femtosekundowego – Achwind Atos, który całkowicie zrewolucjonizował tę technologię. Nowy laser potrafi wykonać zabieg laserowej korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu metodą mikrosoczewkowa znacznie bardziej precyzyjnie. Do najważniejszych różnic pomiędzy starą technologią, która pozwalała na wykonaniu zabiegu metodami takimi jak ReLEx Smile czy Lentivu, można zaliczyć przede wszystkim kontrolę cylkorotacji oka w trakcie zabiegu, wielokrotnie subtelniejszą i gładką powierzchnie operowaną oraz bardzo ważne – precyzję operacji poprzez centrowanie obszaru operowanego do osi widzenia a nie do osi źrenicy co znacznie zwiększa szanse na perfekcyjne widzenie. Nowy typ zabiegu mikrosoczewkowego SmartSight można wykonać w Centrum Okulistycznego Eyemed.

SmartSight – profesjonalna metoda laserowej korekcji wzroku

SmartSight jest niezwykle nowoczesnym rozwiązaniem we współczesnej okulistyce. W przypadku klasycznych metod korekcji niezbędne staje się odseparowanie fragmentu lub nawet całości nabłonka rogówki. Dopiero w momencie wykonania takiej czynności pojawia się możliwość modelowania odpowiedniego kształtu rogówki za pomocą lasera. Przy wykorzystaniu techniki mikrosoczewkowej w metodzie SmartSight, wykonuje się mikrosoczewkę w niezwykle cienkiej rogówce, nie ingerując prawie w ogóle w jej przednią powierzchnię. Nie usuwa się nabłonka, jak w metodach powierzchniowych i nie tworzy się cienkiego płatka, jak w metodach głębokich takich, jak FemtoLasik. Dzięki temu, że ingerencja jest tak mała, precyzja zabiegu ogromna – ponieważ cały zabieg jest wykonywany niezwykle szybkim laserem femtosekundowym, pacjent widzi prawie natychmiast po zabiegu i może wrócić do swoich życiowych czynności niemalże następnego dnia po wyjściu z Eyemed.

Korzyści płynące z zastosowania metody SmartSight

Nowoczesna metoda laserowej korekcji wzroku, stosowana na terenie naszego Centrum Okulistycznego Eyemed, niesie ze sobą szereg korzyści dla Pacjenta. Brak konieczności wytworzenia płatka rogówki eliminuje ryzyko jego uszkodzenia w przyszłości. Ograniczona do minimum ingerencja skutkuje również zmniejszeniem dolegliwości bólowych po operacji, które są bardzo niewielkie i krótkotrwałe. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym podawanym Pacjentowi w postaci kropli. Po jego zakończeniu wystarczy około 30 minut odpoczynku, po czym oczy poddawane są kontroli za pomocą specjalnej lampy szczelinowej. Po otrzymaniu zestawu kropli oraz zaleceń dotyczących ich stosowania Pacjent może udać się do domu. Początkowo warto unikać intensywnego wysiłku fizycznego, nakładania makijażu oraz kąpieli w basenach, korzystania z sauny lub solarium.

Siedem głównych KORZYŚCI DLA PACJENTA, jakie niesie zastosowanie SmartSight zamiast dotychczas stosowanej na świecie ReLEx Smile (zwaną też Lentivue)

  1. Ośmiokrotnie gładsza powierzchnia tworzonej mikrosoczewki
  2. Częstotliwość pracy lasera w metodzie SmartSight to 4000Hz, a w przypadku starej ReLEx Smile to tylko 500Hz. Dzięki temu SmartSight charakteryzuje się znacznie większą precyzją
  3. Kontrola rotacji oka w trakcie zabiegu a przede wszystkim cylkorotacji co ma ogromne znaczenie przy korekcji astygmatyzmu
  4. Możliwość operowania znacznie większej populacji pacjentów, którzy mają szeroką źrenicę. W starej metodzie ReLEx Smile może się pojawić efekt HALO. W nowej metodzie SmartSight jest to praktycznie niemożliwe.
  5. Znacznie mniejsza energia użyta w trakcie zabiegu co wpływa bardzo pozytywnie na nasze oko
  6. Nowoczesny system tworzenia mikrosoczewki co zwiększa wielokrotnie szanse na końcowy efekt w postaci perfekcyjnego widzenia
  7. Zabieg jest przeprowadzony idealnie w osi widzenia a nie jak w starym ReLEx Smile w osi źrenicy co zdecydowanie wpływa na końcowy efekt i zapobiega powstaniu nieprzewidywalnych aberracji.

Zapraszamy do Centrum Okulistycznego Eyemed

Zachęcamy do skorzystania z metody SmartSight w Centrum Okulistycznym Eyemed. Wykwalifikowany personel posiadający duże doświadczenie zawodowe oraz szeroką wiedzę gwarantuje pełne bezpieczeństwo i doskonałe efekty po zabiegu. Warto w tym miejscu też wspomnieć, że poza laserową korekcją wzroku zajmujemy się również chirurgiczną metodą wszczepiania soczewek ICL do korekcji dużych wad wzroku, korekcją i leczeniem nieregularnego astygmatyzmu i stożka rogówki, a także wymianą soczewki wewnątrzgałkowej i zastąpieniem naturalnej soczewki implantem korygującym wady wzroku. Zapraszamy!

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.