ReLEx Smile

Laserowa korekcja wzroku cieszy się coraz większą popularnością. Kierowana jest przede wszystkim do osób, które mają dosyć noszenia okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Przeprowadzenie zabiegu pozwala ponownie cieszyć się wszelkimi aktywnościami oraz żyć bez ograniczeń. Rozwój technologiczny sprawia, że na rynku zaczynają pojawiać się coraz to nowsze metody laserowej korekcji wad wzroku. ReLEx Smile to kolejna generacja znacznie minimalizująca komplikacje pozabiegowe oraz powstawanie efektów ubocznych. Z rozwiązania skorzystać można za pośrednictwem Centrum Okulistycznego Eyemed. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dostępną ofertą.

ReLEx Smile – profesjonalna metoda laserowej korekcji wzroku

ReLEx Smile jest niezwykle nowoczesnym rozwiązaniem we współczesnej okulistyce. W przypadku klasycznych metod korekcji niezbędne staje się odseparowanie fragmentu lub nawet całości nabłonka rogówki. Dopiero w momencie wykonania takiej czynności pojawia się możliwość modelowania odpowiedniego kształtu rogówki za pomocą lasera. Niestety konieczność wykonania dużego nacięcia może wiązać się również ze zwiększeniem ryzyka ewentualnych powikłań. Przy wykorzystaniu techniki ReLEx Smile wykonuje się natomiast wyłącznie drobne nacięcia o wielkości 4 mm. To przez nie usuwana jest jedna z warstw rogówki, która odpowiada za pojawienie się wady wzroku.

Korzyści płynące z zastosowania metody ReLEx Smile

Nowoczesna metoda laserowej korekcji wzroku, stosowana na terenie naszego Centrum Okulistycznego Eyemed, niesie ze sobą szereg korzyści dla Pacjenta. Brak konieczności wytworzenia płatka rogówki eliminuje ryzyko jego uszkodzenia w przyszłości. Ograniczona do minimum ingerencja skutkuje również zmniejszeniem dolegliwości bólowych po operacji, które są bardzo niewielkie i krótkotrwałe. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym podawanym Pacjentowi w postaci kropli. Po jego zakończeniu wystarczy około 30 minut odpoczynku, po czym oczy poddawane są kontroli za pomocą specjalnej lampy szczelinowej. Po otrzymaniu zestawu kropli oraz zaleceń dotyczących ich stosowania Pacjent może udać się do domu. Początkowo warto unikać intensywnego wysiłku fizycznego, nakładania makijażu oraz kąpieli w basenach, korzystania z sauny lub solarium.

Zapraszamy do Centrum Okulistycznego Eyemed

Zachęcamy do skorzystania z metody ReLEx Smile w Centrum Okulistycznym Eyemed. Wykwalifikowany personel posiadający duże doświadczenie zawodowe oraz szeroką wiedzę gwarantuje pełne bezpieczeństwo i doskonałe efekty po zabiegu. Warto w tym miejscu też wspomnieć, że poza laserową korekcją wzroku zajmujemy się również chirurgiczną metodą wszczepiania soczewek ICL do korekcji dużych wad wzroku, korekcją i leczeniem nieregularnego astygmatyzmu i stożka rogówki, a także wymianą soczewki wewnątrzgałkowej i zastąpieniem naturalnej soczewki implantem korygującym wady wzroku. Zapraszamy!

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.