Senior w Eyemed

21 i 22 stycznia to Dzień Babci i Dziadka

Chciałbyś podarować swojej Babci lub Dziadkowi coś wyjątkowego? Podpowiadamy! Podaruj im najcenniejszy prezent – Zdrowie!

Najczęstsze choroby oczu u starszych osób to jaskra, zaćma oraz zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). Te choroby nie tylko pogarszają komfort życia, ale nieleczone mogą prowadzić do ślepoty! Okulistę powinno się odwiedzać przynajmniej raz w roku. Niektóre choroby wzroku rozwijają się bezobjawowo i tylko specjalistyczna diagnostyka okulistyczna jest w stanie je odpowiednio wcześnie wykryć. Dlatego tak ważne są regularne badania. Odpowiednio wcześnie wykryte i zdiagnozowane zwiększają szanse w ich leczeniu. Podaruj im pełną diagnostykę, składającą się z minimum 10 badań, które przeprowadzą wysokiej klasy Specjaliści oraz konsultację jednego z naszych Lekarzy Specjalistów. Pełen pakiet diagnostyczny „Senior w Eyemed” na kompleksową diagnostyką okulistyczną o wartości 250 zł zarezerwuj już dziś!

Regulamin promocji „Voucher SENIOR w Eyemed” jest dostępny tutaj

Pobierz i wydrukuj Voucher „SENIOR w EYEMED”, który upoważnia do odbycia kompleksowej wizyty okulistycznej w terminie od 21.01.2021 do 31.12.2021 r. Po tym terminie Voucher „Senior w Eyemed” może zostać wykorzystany przy płatności za dowolną wizytę czy zabieg – bezterminowo.

Voucher jest ważny z potwierdzeniem dokonania przelewu bankowego w wysokości 250 zł na konto bankowe Eyemed.
Numer rachunku 60 1600 1101 0003 0506 7675 0151

W ramach wizyty „Senior w Eyemed” zostaną wykonane następujące badania:

Badanie autorefraktometrem
Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
Badanie biometrii gałki ocznej
Badanie Angio OCT plamki i tarczy nerwu wzrokowego
Badanie AS-OCT
Badanie ilości i jakości komórek śródbłonka
Badanie pachymetrii i kąta przesączania
Badanie komory przedniej oka
Badanie rogówki na stacji diagnostycznej Schwind Sirius i Schwind Peramis
Badanie okulistyczne w lampie szczelinowej
Badanie dna oka
Badanie pod kątem zaćmy, jaskry, AMD i innych chorób oka

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.