Anna Kuna

dr n. med. specjalista chorób oczu

W praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Do jej szczególnych zainteresowań należą zaćma i jaskra. Wykonuje zabiegi laserowe w obrębie przedniego odcinka oka m. in. kapsulotomię i irydotomię laserową.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Odbywała szkolenie specjalizacyjne w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

W marcu 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł rozprawy doktorskiej „Ocena kliniczna wpływu preparatu Avastin w kroplach na morfologię i funkcję pęcherzyka filtracyjnego z objawami niewydolności”, której promotorem był prof. Tomasz Żarnowski.

W listopadzie 2018 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny oraz uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje.

Zadzwoń i zapisz się na wizytę do dr Anny Kuna
Centrum Okulistyczne Eyemed
ul. Pana Balcera 6b w Lublinie
tel. +48 81 477 90 70

Zarejestruj się na wizytę on-line

Skip to content