Renata Gruszecka

dr n. med. specjalista chorób oczu

Urodziła się w Lublinie i tu  także w 1985 roku ukończyła  Akademię Medyczną.

Specjalizację  rozpoczęła w Klinice Okulistyki w Lublinie gdzie  pracuje do dnia dzisiejszego.

Dolegliwości związane z chorobami powierzchni oka stanowią narastający problem w obecnych czasach i były one tematem badań pracy doktorskiej, którą obroniła z wyróżnieniem w 2004.

Od początku swojej kariery zawodowej interesowała się aspektami zabiegowego leczenia chorób  okulistycznych,  co przyczyniło się do dalszego rozwoju i specjalizacji w chirurgii aparatu ochronnego oka, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznego leczenia nieprawidłowości powiek. Mając świadomość jak ogromną rolę  odgrywają  powieki w procesie widzenia stale podnosi swoje kwalifikację , także poprzez wymianę doświadczeń z wieloma chirurgami  plastycznymi.    Prowadziła wielokrotnie kursy i szkolenia dla lekarzy z zakresu chirurgii aparatu ochronnego oka, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jej zainteresowania nie ograniczają się jedynie do aparatu ochronnego oka, gdyż narząd wzroku funkcjonuje prawidłowo gdy jego wszystkie struktury od powiek przez rogówkę,  soczewkę, ciało szkliste,  siatkówkę  i nerw wzrokowy  działają prawidłowo i jest to podstawa dobrego widzenia. Ogromną wagę przywiązuje do indywidualnego podejścia  do każdego Pacjenta i problemów  z jakimi się do  niej zgłasza. Zawsze dokłada wszelkich starań by postawić trafną  diagnozę i rozpocząć jak najlepsze, dostosowane do konkretnego chorego leczenie w oparciu, nie tylko o wyniki badań, ale przede wszystkim o potrzeby i oczekiwania każdego, kogo otacza opieką medyczną.

 

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.