Katarzyna Capała

Katarzyna Capała

mgr optometrii

Specjalista doboru mocy okularowej i soczewkowej.

Ukończyła studia magisterskie o specjalności Optometria, studia podyplomowe oraz wiele kursów związanych z refrakcją. Bierze czynny udział w wielu konferencjach dotyczących wzroku oraz zdrowia naszych oczu. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach.

Przeprowadza dokładne badania:

*Dobór mocy okularowej korygującej wady wzroku, takie jak: krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm.

*Dobór mocy i aplikacja miękkich soczewek kontaktowych połączony z nauką zakładania i zdejmowania soczewek: sferycznych, torycznych (dla osób posiadających astygmatyzm) oraz multifokalnych (dla osób potrzebujących innej korekcji do dali, a innej do bliży). W Centrum Okulistycznym Eyemed istnieje możliwość aplikacji soczewek kontaktowych jednodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.