dr n. med. Paweł Klonowski

Specjalista chorób oczu

Specjalista w dziedzinie chirurgii zaćmy metodą MICS, laserowej korekcji wzroku, refrakcyjnej wymianie soczewki oraz chirurgii przedniego odcinka gałki ocznej.

Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1995 roku a obecnie pracuje w Klinice Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na stanowisku adiunkta. Specjalizację uzyskał w 1999 roku a stopień doktora nauk medycznych w 2002 roku. Uczestniczył w licznych stażach w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii. Zajmował się chirurgią siatkówki oraz ciała szklistego. Przez wiele lat pracował w VISSUM Contro Oftalmologico en Alicante w Hiszpanii będąc konsultantem i chirurgiem ogniskując swoje zainteresowania na operacjach zaćmy. Jako jeden z pierwszych okulistów w Polsce operuje zaćmy metodą bimanualnego mikrocięcia 1.4 mm (MICS – Micro Incision Cataract Surgery). W chwili obecnej głównie specjalizuje się w chirurgii refrakcyjnej rogówki oraz wszczepianiu soczewek wieloogniskowych i torycznych w trakcie skomplikowanych operacji zaćmy.

Jest współautorem 63 publikacji, doniesień zjazdowych i rozdziałów w monografiach naukowych.

Zarejestruj się na wizytę