dr Małgorzata Pietraś-Trzpiel

dr n. med. Małgorzata Pietraś-Trzpiel

Specjalista chirurgii witreoretinalnej, chirurgii zaćmy, diagnostyki i leczenia chorób siatkówki

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 2000 r. Kolejno uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w 2005 r. Tytuł rozprawy doktorskiej „Zastosowania metody PCR w diagnostyce zakażeń gałki ocznej”. Specjalizację w dziedzinie okulistyki uzyskała w 2007.

Odbyła liczne staże zagraniczne w zakresie chirurgii witreoretinalnej między innymi 6 miesięczny staż w St Maria Croci w Rawennie we Włoszech, gdzie doskonaliła się w zabiegach witrektomii i zaćmy. W roku 2009 ukończyła kurs chirurgii witreoretinalnej w Bremie. Jest autorem licznych doniesień zjazdowych i publikacji w zakresie chirurgii okulistycznej.

Obecnie głównie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki. Wykonuje iniekcje doszklistkowe w przypadku wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, obrzęku plamki żółtej oraz przeprowadza zabiegi witrektomii w przypadku odwarstwienia siatkówki, otworów plamki, błon przedsiatkówkowych , krwotoków czy urazów gałki ocznej.