dr Dorota Pożarowska

dr n. med. specjalista chorób oczu Dorota Pożarowska

Specjalista chorób siatkówki i chirurgii zaćmy. Asystent Katedry i Diagnostyki Mikrochirurgii Jaskry
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dyplom lekarza medycyny uzyskała z wyróżnieniem w 1994 roku, a w roku 2000 ukończyła specjalizację z zakresu okulistyki. W 2002 roku obroniła pracę doktorską poświęconą czerniakowi wenątrzgałkowemu. Prowadzi badania nad skutecznością i bezpieczeństwem stosowania miejscowych leków okulistycznych i implantów drenujących w chirurgii jaskry. Jest autorem licznych prac poglądowych i oryginalnych, doniesień zjazdowych i wykładów. W praktyce codziennej zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaćmy ,neuropatii jaskrowej i innych chorób nerwu wzrokowego. Wykonuje liczne procedury chirurgiczne i laserowe, badania ultrasonograficzne, w tym badania ultrabiomikroskopowe (UBM), oraz OCT i kwalifikacje do zabiegów refrakcyjnych.