Agata Prokopiuk

dr n. med. specjalista chorób oczu
Centrum Okulistyczne Eyemed

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.
Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Okulistyki Ogólnej SPSK nr 1 w Lublinie, zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty okulistyki w 2015 r. Od 2015 r. zatrudniona w Klinice Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego SPSK nr 1 w Lublinie. W 2018 r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych, broniąc rozprawy na temat: „Ocena astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie w technice bimanualnej operacji zaćmy.” Stypendystka grantów The European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), The European Society of Ophthalmology (SOE) oraz The European Board of Ophthalmology (EBO). Odbyła staże zagraniczne w zakresie diagnostyki chorób siatkówki (m.in. w ESASO Lugano oraz w Bonn), a także z chirurgii przedniego odcinka oraz chirurgii witreoretinalnej w Rawennie, IMO w Barcelonie, VISSUM w Alicante, FOM w Walencji oraz w ESASO Lugano.

W codziennej praktyce ambulatoryjnej zajmuje się diagnostyką, monitorowaniem oraz leczeniem chorób przedniego oraz tylnego odcinka oka, przede wszystkim zaćmy, zwyrodnienia plamki żółtej oraz retinopatii cukrzycowej. Na oddziale okulistycznym chirurgii jednego dnia przeprowadza zabiegi operacyjne chirurgii zaćmy, zabiegi laserowej korekcji wad wzroku oraz wszczepieniem soczewek fakijnych ICL.

Jest specjalistą zajmującym się też leczeniem AMD w tym wykonuje iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF, zabiegi laserowe w obrębie przedniego odcinka (m.in. kapsulotomię oraz irydotomię) oraz tylnego odcinka (panfotokoagulację, baraż laserowy oraz zabiegi laserem mikropulsowym). Zajmuje się również kwalifikacjami do operacji zaćmy, witrektomii, iniekcji doszklistkowych, zabiegów laserowych, a także wykonuje badania OCT oraz angio-OCT plamki żółtej, OCT nerwu wzrokowego, USG gałki ocznej oraz korekcję wad wzroku dzieci i dorosłych.

Jest autorem oraz współautorem doniesień zjazdowych, publikacji oraz rozdziałów monografii naukowych. Stale uczestniczy w szkoleniach i konferencjach poszerzając swoją wiedzę i podnosząc kwalifikacje zawodowe.

Posłuchaj wywiadu z dr Agatą Prokopiuk

 

Zadzwoń i zapisz się na wizytę do dr Agaty Prokopiuk
Centrum Okulistyczne Eyemed
ul. Pana Balcera 6b w Lublinie
tel. +48 81 477 90 70

Zarejestruj się na wizytę on-line

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.