Zabiegi w cukrzycy

Zabiegi laserowe siatkówki w cukrzycy

Retinopatia cukrzycowa jest jednym z powikłań cukrzycy. Przejawia się zaburzeniami w obrębie drobnych naczyń krwionośnych w siatkówce oka. W konsekwencji w retinopatii cukrzycowej dochodzi do zamknięcia niektórych naczyń, co powoduje brak dopływu krwi zaopatrującej do części siatkówki w substancje odżywcze i tlen. Obszary z zamkniętymi naczyniami produkują substancje wasoproliferacyjne. Taki stan doprowadza do rozwoju patologicznych naczyń.

Retinopatia cukrzycowa:

  • szybciej rozwija się u pacjentów z cukrzycą insulinozależną
  • częściej występuje u chorych z długim trwaniem cukrzycy
  • nasila się przy współistnieniu nadciśnienia tętniczego, chorób nerek, niedokrwistości oraz w czasie ciąży
  • przyspieszają jej rozwój stany zapalne organizmu
  • operacje chirurgiczne powodujące deregulację cukrzycy.

Celem leczenia laserowego w cukrzycy jest zachowanie dotychczasowej ostrości widzenia. Zabieg wykonuje się laserem koagulującym wytwarzając wiele punktów koagulacji na obwodowej siatkówce. Bezpośrednio po fotokoagulacji laserowej oko jest oślepione światłem lasera. Odczuwa się dyskomfort związany z zastosowanym znieczuleniem rogówki.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.