Chcesz zbadać swój wzrok pod kątem zaćmy?
Proponujemy bezpłatną wizytę przesiewową w celu diagnostyki zaćmy, która nie wymaga skierowania.

EYEMED LSM – tel. 81 477 90 70

Eyemed Czechów – tel. 81 473 71 78

Zaćma (łac. cataracta)

Zaćma jest chorobą soczewki w oku człowieka, która dotyka większość ludzi po 60 roku życia a nawet wcześniej. Polega ona na mętnieniu naturalnie krystalicznie czystej soczewki i powstaniu nieprzejrzystej struktury, która upośledza widzenie. Początkowo pacjenci zauważają pogorszenie widzenia w postaci refleksów i odblasków, które pojawiają się szczególnie w trakcie prowadzenia samochodu, oglądania telewizji. Po pewnym czasie czynności wykonywane codziennie (nasypywanie cukru, sprzątanie) mogą stwarzać coraz większe problemy. W przypadku całkowitego zmętnienia soczewki pacjent jest pozbawiony widzenia w chorym oku oraz brak mu możliwości samodzielnego poruszania.

Operacja zaćmy

możliwa jest wyłącznie poprzez przeprowadzenie leczenia operacyjnego. W celu wykonania go w bezpiecznych i profesjonalnych warunkach serdecznie zapraszamy do skorzystania z wizyty w placówce Centrum Okulistyczne Eyemed. W swojej pracy wykorzystujemy nowatorską metodę MISC, której celem staje się wyeliminowanie powstającego astygmatyzmu pooperacyjnego. To idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, którym zależy na bardzo dobrym efekcie refrakcyjnym. Oprócz usunięcia zaćmy dajemy również możliwość dodatkowej korekcji wad wzroku. Wszystko odbywa się przy pełnym wsparciu fachowego personelu, posiadającego wiedzę i niezbędne umiejętności. Pracują u nas chirurdzy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie mikrochirurgii oka. Wybierając naszą placówkę, możesz mieć pewność, że trafiasz w najlepsze ręce.

Usuwanie zaćmy w Centrum Okulistycznym Eyemed

Operacja zaćmy (zwana też chirurgią zaćmy lub usunięciem zaćmy) przeprowadzana jest z wykorzystaniem bardzo zaawansowanej i bezpiecznej dla Pacjentów techniki. Wszystko odbywa się przy pomocy wykonania cięcia głównego, którego szerokość nie przekracza 2,2 mm. Dzięki temu wyeliminowano konieczność wykonania dużego cięcia, skutkującego pooperacyjnym astygmatyzmem. Korzystając z naszej pomocy, ponownie możesz odzyskać całkowitą ostrość widzenia. To niezwykle ważny element, szczególnie dla aktywnych zawodowo osób.

Nasi Pacjenci poddawani są zabiegowi na odpowiednio przygotowanej sali operacyjnej, gdzie otoczeni są również fachową opieką anestezjologa. Usuwanie zaćmy w Eyemed to najszybszy sposób na odzyskanie nie tylko dobrego wzroku, ale również radości życia.

Zabieg w Eyemed sposobem na odzyskanie dobrego wzroku

Do zaćmy dochodzi na skutek przemiany materii soczewki. Rozwój współczesnej medycyny sprawił, że zabieg zaćmy daje możliwość całkowitego wyleczenia tego schorzenia. To bardzo ważna informacja dla wielu osób, ponieważ zaćma dotyka dużej liczby Pacjentów po 50. roku życia. Może być również wadą wrodzoną lub nabytą, na przykład w wyniku urazu lub przyjmowania niektórych leków. Chirurgiczne usunięcie zaćmy należy w dzisiejszych czasach do jednej z najczęściej wykonywanych operacji na świecie.

Zabieg usunięcia zaćmy to szybka poprawa komfortu życia

Przed operacją zaćmy warto wybierać dobrej jakości placówki, które gwarantują najwyższe standardy leczenia. Dlatego zapraszamy do Centrum Okulistycznego Eyemed. To właśnie na terenie naszej placówki zostaniesz otoczony najlepszą opieką i w komfortowych warunkach będziesz mógł wrócić do pełni zdrowia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, chirurgiczne usunięcie zaćmy jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji na świecie. W naszym kraju zabieg usunięcia zaćmy refunduje NFZ, jednak wielu Pacjentów z różnych względów decyduje się na umówienie zabiegu prywatnie. Co ważne, cena leczenia może być rozłożona na wygodne dla Pacjenta raty.

Operacja zaćmy – cena


OPERACJA ZAĆMY finansowana przez NFZ

Standardowa wymiana chorej i zmętniałem fizjologicznej soczewki wewnątrzgałkowej na sztuczny implant soczewkowy bez zaawansowanej korekcji astygmatyzmu i bez korekcji starczowzroczności. Implant finansowany przez NFZ nie posiada korekcji aberracji oraz filtrów poprawiających widzenie barwne i kontrast. Zabieg jest przeprowadzony bez zastosowania technologii mini cięcia. Po zabiegu pacjent musi korzystać z dodatkowych okularów do czytania a czasami też musi na stałe nosić okulary do patrzenia w dal.
Płatnik NFZ

OPERACJA ZAĆMY Z IMPLANTEM SOCZEWKOWYM STANDARD

Zabieg usunięcia zaćmy – polecany dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zabiegu finansowanego przez NFZ i nie są aktywni zawodowo. Usunięciu zaćmy towarzyszy standardowa wymiana chorej i zmętniałem fizjologicznej soczewki wewnątrzgałkowej na sztuczny implant soczewkowy bez zaawansowanej korekcji astygmatyzmu i bez korekcji starczowzroczności. Wszczepiony implant nie posiada korekcji aberracji oraz filtrów poprawiających widzenie barwne i kontrast. Zabieg jest przeprowadzony bez zastosowania technologii mini cięcia. Po zabiegu pacjent musi korzystać z dodatkowych okularów do czytania a czasami też musi na stałe nosić okulary do patrzenia w dal.2 700,00 zł

OPERACJA ZAĆMY Z IMPLANTEM SOCZEWKOWYM PREMIUM

Nowoczesny zabieg usunięcia zaćmy – polecany dla pacjentów, którzy są aktywni zawodowo czy społecznie. Zastosowanie nowoczesnego bezaberracyjnego implantu soczewkowego hamującego dodatkowo włóknienie torebki, z dodatkowym filtrem poprawiającym widzenie barwne i kontrast zwiększa znacznie szanse na bardzo dobre widzenie pooperacyjne. Ponadto w tego typu zabiegu jest zastosowana technologia mini cięcia, co znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia astygmatyzmu wtórnego.3 600,00 zł

OPERACJA ZAĆMY KORYGUJĄCA ASTYGMATYZM

Nowoczesna operacja usunięcia zaćmy - polecana dla pacjentów, którzy mają astygmatyzmu rogówki, ale decydują się na używanie dodatkowych okularów w trakcie czytania lub innych prac wykonywanych z bliska. Zastosowanie, w czasie operacji, nowoczesnego torycznego implantu soczewkowego Acrysof Toric firmy Alcon, pozwala na doskonałe widzenie do patrzenia w dal, ale nie umożliwia czytanie bez okularów. Pozwala ponadto na doskonałe widzenie u pacjentów, którzy przez całe życie nosili okulary z powodu dalekowzroczności, krótkowzroczności czy astygmatyzmu. Po usunięciu, zniszczonej chorobą, naszej fizjologicznej soczewki wewnątrzgałkowej, zostaje wszczepiony implant soczewkowy Acrysof Toric firmy Alcon, dzięki czemu Pacjent po tym zabiegu nie musi używać okularów do patrzenia w dal, ponieważ wszczepiony implant soczewkowy pozwala na doskonałe widzenie nawet wtedy, gdy Pacjent przez całe życie nosił okulary z powodu astygmatyzmu, dalekowzroczności czy krótkowzroczności.4 500,00 zł

OPERACJA ZAĆMY Z KOREKCJĄ STARCZOWZROCZNOŚCI

Nowoczesna metoda operacyjna usunięcia zaćmy - polecana dla pacjentów, którzy nie mają astygmatyzmu rogówki. Zastosowanie, w czasie operacji, nowoczesnego trzyogniskowego implantu soczewkowego Panoptix firmy Alcon, pozwala na doskonałe widzenie do patrzenia w dal i umożliwia czytanie bez używania okularów, co przed operacją zaćmy było niemożliwe. Pozwala ponadto na doskonałe widzenie u pacjentów, którzy przez całe życie nosili okulary z powodu dalekowzroczności, krótkowzroczności lub używali okularów do czytania. Po usunięciu, zniszczonej chorobą, naszej fizjologicznej soczewki wewnątrzgałkowej, zostaje wszczepiony implant soczewkowy Panoptix firmy Alcon, dzięki czemu Pacjent po tym zabiegu nie musi używać żadnych okularów - ani do patrzenia w dal ani do czytania, ponieważ wszczepiony implant soczewkowy pozwala na doskonałe widzenie nawet wtedy, gdy Pacjent przez całe życie nosił okulary z powodu dalekowzroczności czy krótkowzroczności lub używał dodatkowo okularów do czytania.6 100,00 zł

OPERACJA ZAĆMY Z KOREKCJĄ STARCZOWZROCZNOŚCI I ASTYGMATYZMU

Najnowocześniejsza metoda operacji zaćmy, wspomagana komputerowo przez system VERION - polecana dla pacjentów, którzy mają zaćmę i astygmatyzm rogówki. Zastosowanie, w czasie operacji, nowoczesnego trzyogniskowego torycznego implantu soczewkowego Panoptix Toric firmy Alcon, pozwala na doskonałe widzenie do patrzenia w dal, koryguje astygmatyzm rogówki i umożliwia czytanie bez używania okularów. Pozwala ponadto na doskonałe widzenie u pacjentów, którzy przez całe życie nosili okulary z powodu astygmatyzmu, dalekowzroczności, krótkowzroczności lub używali okularów do czytania. Po usunięciu, zniszczonej chorobą, naszej fizjologicznej soczewki wewnątrzgałkowej, zostaje wszczepiony implant soczewkowy Panoptix Toric firmy Alcon, dzięki czemu Pacjent po tym zabiegu nie musi używać żadnych okularów - ani do patrzenia w dal ani do czytania, ponieważ wszczepiony implant soczewkowy pozwala na doskonałe widzenie nawet wtedy, gdy Pacjent przez całe życie nosił okulary z powodu astygmatyzmu, dalekowzroczności czy krótkowzroczności lub używał dodatkowo okularów do czytania.7 300,00 zł

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.